Informatīvie ziņojumi

(01 / 2018) Jaunais UIN - ar saimniecisko darbību nesaistītie izdevumi! (LV / RU)

Sakarā ar jautājuma aktualitāti, Euroaudit sniedz papildus informāciju par UIN un nodokļa aprēķināšanas gadījumiem:

  • ar saimniecisko darbību nesaistītie izdevumi;
  • reprezentācijas izdevumi un personāla ilgtspējas pasākumi;
  • ar saimniecisko darbību nesaistītu aktīvu iegāde;
  • reprezentatīvie auto.

Lasīt PDF ziņojumu

Lasīt PDF ziņojumu RU

(01 / 2018) Reversais PVN 2018!

Sākot ar 01.01.2018., papildus vairākām preču grupām tiek piemērots reversais PVN: metālizstrādājumiem un ar tiem saistītiem pakalpojumiem, sadzīves elektroniskām iekārtām, sadzīves elektriskajai aparatūrai, būvniecības pakalpojumiem un būvizstrādājumu piegādei.  Lasīt PDF ziņojumu

(11 / 2017) Uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķins 2018!

Sniedzam nelielu ieskatu jaunajā UIN aprēķināšanas modelī. UIN aprēķināšanā no 01.01.2018. tiek ieviests reinvestētās peļņas modelis t.i. nodoklis būs jāmaksā tikai tad, ja uzņēmums izmaksās dividendes vai veiks citus ar peļņas sadali saistītus maksājumus. Lasīt PDF ziņojumu

(10 / 2017) VID publiskos informāciju par uzņēmējiem, kas kavē deklarāciju iesniegšanu; Automātiskā informācijas apmaiņa par rezidentu finanšu kontiem; Nodokļu soda naudas un nokavējuma naudas dzēšanas iespējas

No 01.01.2018. VID publiskos informāciju par saimnieciskās darbības veicējiem, kas kavēs nodokļu atskaišu (deklarāciju) iesniegšanu vairāk kā 15 dienas. Lasīt PDF ziņojumu

(09 / 2017) Uzņēmumu ienākuma nodoklis 2018!

Euroaudit sniedz nelielu ieskatu jaunajā UIN aprēķināšanas modelī. UIN aprēķināšanā no 01.01.2018. tiek ieviests reinvestētās peļņas modelis. Lasīt PDF ziņojumu

(08 / 2017) Jaunās Nodokļu parādu dzēšanas iespējas

Šī gada 22. augustā stājas spēkā Nodokļu maksātājiem nokavējuma naudas un soda naudas dzēšanai paredzētā atbalsta likums. Likums nosaka iespējas samazināt nodokļu parādus t.i. samaksājot pamatparādu, atbrīvoties no nokavējuma naudas un soda naudas. Lasīt PDF ziņojumu

(08 / 2017) NODOKĻU REFORMA

Saeima galīgajā lasījumā š.g. 28. jūlijā atbalstīja nodokļu reformu un 12 ar to saistītos likumprojektus. Lasīt PDF ziņojumu

(04 / 2017) Gada deklarācijas iesniegšana par gūtajiem ienākumiem 2016. gadā VID jādeklarē izsniegtie / saņemtie aizdevumi Obligāti nosacījumi, veicot saimniecisko darbību internetā

Nodokļu maksātājiem līdz 2017.gada 1.jūnijam jāsniedz informācija VID par 2016.gadā izsniegtajiem vai saņemtajiem aizdevumiem, kuru apmērs pārsniedz 15 000 euro, ja tos izsniedzis viens aizdevējs. Lasīt PDF ziņojumu

(03 / 2017) Attaisnojošo dokumentu pareiza noformēšana; Skaidrās vai bezskaidrās naudas avansa izlietojums

Euroaudit atkārtoti vērš Jūsu uzmanību, kā pareizi un atbilstoši likumdošanai ir noformējami saimnieciskās darbības attaisnojošie dokumenti. Lasīt PDF ziņojumu

(01 / 2017) Izmaiņas nodokļos 2017.

Euroaudit sniedz ieskatu nodokļu izmaiņu kopsavilkumā, kas stājās spēkā no 01.01.2017.  Lasīt PDF ziņojumu

(10 / 2016) Sociālās apdrošināšanas iemaksas 2017.gadā.

Ņemot vērā, ka valstī vairāk kā 30 % no sociāli apdrošinātiem darbiniekiem SOC iemaksas ir mazākas par valstī noteikto minimālo algu un lai nodrošinātu minimālas sociālās garantijas cilvēkiem, kuru atalgojums ir mazāks par minimālo mēneša darba algu, no 01.01.2017. ir noteikts minimālais valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu līmenis. (saskaņā ar likumu "Par valsts sociālo apdrošināšanu").   Lasīt PDF ziņojumu

(04 / 2016) VID tiks informēts par aizdomīgiem darījumiem Aplokšņu algu maksātājus sodīs bargāk Nodokļu grāmatiņa elektroniskā formā

No 01.04.2016 kredītiestādēm un maksājumu pakalpojumu sniedzējiem, konstatējot aizdomīgu darījumu Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma izpratnē, būs jāziņo VID par personām, kuru rezidences (reģistrācijas) valsts ir Latvijas Republika. Lasīt PDF ziņojumu

(03 / 2016) Aplokšņu algu maksātājus sodīs bargāk Nodokļu maksātāji arvien biežāk slēdz vienošanos ar VID 2016.gadā ir paaugstinātas uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likmes

Saeima galīgajā lasījumā pieņēmusi likuma grozījumus, akceptējot Tieslietu ministrijas rosinājumu noteikt, ka par darba samaksas, kas nav uzrādīta grāmatvedības uzskaitē, jeb aplokšņu algas maksāšanu fiziskai personai vai uzņēmuma valdes loceklim jāpiemēro naudas sods no 140 līdz 2100 eiro. Lasīt PDF ziņojumu

(01 / 2016) Likumdošanas izmaiņas 2016

Darbiniekiem, kuriem ir noteikts nepilns darba laiks, minimālo mēneša darba algu turpmāk noteiks proporcionāli nostrādātajam laikam attiecībā pret minimālo mēneša darba algu. Lasīt PDF ziņojumu

(12 / 2015) Likumdošanas izmaiņas mikrouzņēmējiem no 01.01.2016

Mikrouzņēmuma statusa iegūšana. Atgādinām, ka uzņēmums, kas vēlas iegūt mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusu, līdz pirmstaksācijas gada 15.decembrim iesniedz VID pieteikumu. Lasīt PDF ziņojumu

(10 / 2015) Plānotie ierobežojumi mikrouzņēmējiem. Ziedojumi

Plānotie ierobežojumi mikrouzņēmējiem !! Grozījumi vēl nav pieņemti. Finanšu un Ekonomikas ministrijas turpina diskusijas ar nozaru asociācijām saistībā ar MK pieņemtajiem noteikumiem. Š.g. 22. septembrī valdībā tika izskatīti un atbalstīti MK noteikumi par nozarēm, kurās nepiemēro mikrouzņēmumu nodokļa režīmu. Kopumā 37 nozares. Lasīt PDF ziņojumu

(01 / 2015) Izmaiņas nodokļos 2015.g.

2015. gadā tiek atcelti visi 2009.gadā noteiktie ierobežojumi sociālās apdrošināšanas pabalstiem – slimības, bezdarbnieku, maternitātes, paternitātes un vecāku pabalstiem. Lasīt PDF ziņojumu

Sazinieties ar mums

Tikšanās laikā iepazīsimies, uzklausīsim jūsu vēlmes un vajadzības, lai varētu piedāvāt labāko un atbilstošāko sadarbības modeli.


Paldies, Jūsu pieteikums ir saņemts!

Mēs sazināsimies ar Jums tuvākajā laikā!