Informatīvie ziņojumi

( 09 / 2019) Būvniecības nozares ģenerālvienošanās

Būvniecības nozares ģenerālvienošanās

Jaunā ģenerālvienošanās no 2019. gada 3. novembra būs saistoša visiem darba devējiem: fiziskām, juridiskām personām, kā arī tiesībspējīgām personālsabiedrībām, kuras ir noslēgušas darba līgumu ar vismaz vienu darbinieku; Latvijā nodarbojas ar saimniecisko darbību būvniecības jomā (neatkarīgi no tā, vai darbības veids ir vai nav reģistrēts).

Ģenerālvienošanās ir saistoša darbiniekiem, kuri atbilst kādam no zemāk norādītajiem kritērijiem:

- Strādā būvniecības nozares uzņēmumā.

- Strādā kādā no profesijām, kas minētas ģenerālvienošanās pielikumā.

- Strādā būvlaukumā (izņemot tos, kuru darbs nav tieši saistīts ar būvdarbiem).

- Strādā darbaspēka nodrošināšanas pakalpojuma saņēmēja labā (izņemt tos, kuru darbs nav tieši saistīts ar būvdarbiem).

Saskaņā ar ģenerālvienošanos no 2019. gada 3. novembra būvniecības jomā strādājošajiem minimālā mēneša darba alga normālā darba laika robežās būs 780 euro, bet minimālā stundas tarifa likme - 4,67 euro. Tas nenozīmē, ka nebūs iespējams piemērot labvēlīgākus noteikumus, ko paredz darba līgums, cits koplīgums vai ģenerālvienošanās līgums.
Info no: vid.gov.lv

Sazinieties ar mums

Tikšanās laikā iepazīsimies, uzklausīsim jūsu vēlmes un vajadzības, lai varētu piedāvāt labāko un atbilstošāko sadarbības modeli.


Paldies, Jūsu pieteikums ir saņemts!

Mēs sazināsimies ar Jums tuvākajā laikā!