Informatīvie ziņojumi

( 07 / 2020 ) Atbalsts uzņēmējiem saistībā ar Covid un jaunie sodi Administratīvās atbildības likumā

Spēkā esošais atbalsts uzņēmējiem pēc ārkārtas situācijas atcelšanas

Neskatoties uz to, ka ārkārtas situācija valstī ir atcelta, tomēr daļa no atbalsta punktiem uzņēmējiem vēl joprojām ir spēkā saskaņā ar “Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumu”. Euroaudit atgādina, kādu atbalstu uzņēmējiem ir iespējams saņemt:

-    Nodokļu brīvdienas tekošajiem nodokļu maksājumiem. Uzņēmums var vērsties līdz 30.12.2020. VID ar iesniegumu par termiņpagarinājuma piešķiršanu. Uzņēmumam ne vēlāk kā 15 dienu laikā pēc maksājuma termiņa iestāšanās jāiesniedz VID pamatotu iesniegumu. VID ir tiesības nokavēto nodokļu maksājumu samaksu sadalīt termiņos vai atlikt uz laiku līdz trim gadiem, skaitot no iesnieguma iesniegšanas dienas. Nokavētajam nodokļu maksājumam, kuram piešķirts nodokļu samaksas termiņa pagarinājums netiek aprēķināta nokavējuma nauda.

-    Iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) maksātājs par 2020. taksācijas gadu neveic noteiktos IIN avansa maksājumus no saimnieciskās darbības ienākuma. Šis nosacījums attiecināms uz avansa maksājumiem, sākot ar 2020. gada 1. janvāri. IIN maksātājs IIN avansa maksājumus no saimnieciskās darbības ienākuma par 2020. taksācijas gadu var veikt labprātīgi.

-    Līdz 2020. gada 31. decembrim VID pienākums ir pārmaksātā pievienotās vērtības nodokļa (PVN) atmaksu veikt īsākā termiņā, lai nodrošinātu ātrāku finanšu līdzekļu apriti.

-    Pašvaldībām 2020. gadā ir tiesības noteikt citus nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņus, kas atšķiras no likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli" noteiktajiem, tos pārceļot uz vēlāku laiku 2020. gada ietvaros. Nodokļa maksājumam, kuram pašvaldība noteikusi citu samaksas termiņu un kurš ir veikts šajā pašvaldības noteiktajā termiņā, netiek aprēķināta nokavējuma nauda.

No 1. jūlija spēkā stājies Administratīvās atbildības likums

Līdz ar Administratīvās atbildības likuma stāšanos spēkā 2020. gada 1. jūlijā, spēkā stājušies arī grozījumi likumā “Par nodokļiem un nodevām”. Tie nosaka nodokļu jomas administratīvos pārkāpumus, piemērojamos sodus, kā arī institūcijas, kuras veic administratīvā pārkāpuma procesu.

Turpmāk administratīvā atbildība nodokļu jomā ir noteikta par šādiem pārkāpumiem:

  • Par izvairīšanos no nodokļu vai tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas vai par ienākumu, peļņas vai citu ar nodokli apliekamo objektu slēpšanu 140 – 2000 EUR;
  • Par nereģistrēšanos nodokļu maksātāju reģistrā normatīvajos aktos noteiktajos termiņos: brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajai personai 50 – 210 EUR; juridiskajai personai 50 – 350 EUR;
  • Grāmatvedības uzskaitē neuzrādītas darba samaksas izmaksāšana 140 – 2000 EUR;
  • Par neatļautu darījumu veikšanu vai maksājumu saistību pildīšanu, ja nodokļu maksātājam ir apturēta saimnieciskā darbība 140 – 2000 EUR;
  • Par skaidrā naudā veikto darījumu nedeklarēšanu, piemēro naudas sodu: fiziskajai personai 3% apmērā no nedeklarētās summas; juridiskajai personai 5% apmērā no nedeklarētās summas;
  • Nodokļu deklarāciju iesniegšanas termiņu neievērošana: 3 - 10 dienas – brīdinājums vai 25 – 70 EUR; 11 - 20 dienas 75 – 150 EUR; 21 – 30 dienas 155 – 280 EUR; 30 un vairāk dienas 285 – 700 EUR;
  • Par VID pieprasītās informācijas - informatīvo deklarāciju iesniegšanas termiņu neievērošanu vairāk kā 2 dienas piemēro brīdinājumu vai 15 – 150 EUR;
  • Par Ziņu par daba ņēmējiem (darba uzsākšanas gadījumā) vai Paziņojuma par fiziskajai personai izmaksātajām summām iesniegšanas termiņu neievērošanu: fiziskajām personām 140 – 500 EUR; juridiskajām personām 350 – 7100 EUR;
  • Neziņošana VID par aizdomīgu darījumu līdz 10% no darījuma summas;
  • Būtiski palielināts naudas sods par maksājumu reģistrēšanas ierīču (Elektroniskie kases aparāti) lietošanu, ja ir mainīta to konstrukcija vai programma, lai slēptu vai samazinātu ar nodokļiem apliekamo objektu, kā arī par  neatļautu darbību veikšanu, lai mainītu maksājumu reģistrēšanas ierīču vai konstrukciju, iejauktos programmā, lai slēptu vai samazinātu ar nodokļiem apliekamo objektu. Turpmāk juridiskām personām līdzšinējo 4300 eiro vietā varēs piemērot sodu līdz pat 20 000 eiro.

Sazinieties ar mums

Tikšanās laikā iepazīsimies, uzklausīsim jūsu vēlmes un vajadzības, lai varētu piedāvāt labāko un atbilstošāko sadarbības modeli.


Paldies, Jūsu pieteikums ir saņemts!

Mēs sazināsimies ar Jums tuvākajā laikā!