Informatīvie ziņojumi

(11 / 2020 ) Vienotais nodokļu konts!

Vienotais nodokļu konts

Lai mazinātu administrātīvo slogu, no 01.01.2021. Visiem VID administrētajiem valsts budžeta maksājumiem būs jauns konts – vienotais nodokļu konts, kas aizstās līdzšinējos nodokļu kontus.

Citu iestāžu administrētajiem nodokļiem un nodevām (piem. CSDD, pašvaldības u.c.) paliek spēkā esošie budžeta konti. Muitas nodokļiem – paliek spēkā esošie konti līdz 2023. gadam.

Visus nodokļu maksājumus vienotajā nodokļu kontā varēs veikt vienā maksājumā, kas automātiski tiks sadalīts pa nodokļiem atbilstoši FIFO (first in, first out) principam – pirmo sedz senāko saistību.

Vienotajā nodokļu kontā iemaksātā summa automātiski tiks sadalīta atbilstoši nodokļu veidiem pēc principa, ka pirmo segs senāko saistību – nodokļa pamatsummu, pēc tam nokavējuma naudu, ja tāda ir aprēķināta, bet pēdējo – soda naudu, ja tāda tikusi piemērota.

Atbilstoši FIFO principam tiks segti gan regulārie maksājumi, gan parādi, tādējādi nodokļu maksātājam vienlaikus vairs nevarēs būt nodokļu parāds vienlaikus ar pārmaksu citā nodoklī.

Deklarāciju iesniegšanas termiņi

Vairākiem nodokļu dokumentiem mainīsies deklarēšanas datums un samaksas termiņš, kā arī spēku zaudēs VID paziņotie individuālie nosacījumi VSAOI samaksai.

Visām tām deklarācijām, kuru iesniegšanas termiņš jau patlaban ir līdz 20. datumam, saglabāsies līdzšinējie termiņi, piemēram, PVN, UIN, akcīzes nodokļa un dabas resursu nodokļa deklarācijām. Savukārt, lai nodrošinātu kārtību, ka nodoklis tiek deklarēts pirms maksāšanas termiņa, sākot ar 2021. gada 1. janvāri, ir šādas izmaiņas:

  • darba devēja ziņojums būs jāiesniedz līdz katra mēneša 17. datumam;
  • elektroenerģijas nodokļa deklarācija būs jāiesniedz līdz katra mēneša 20. datumam;
  • pārskati par aprēķināto izložu un azartspēļu nodokli būs jādeklarē līdz katra mēneša 15. datumam.

Nodokļu samaksas termiņš

Tiek mainīts arī nodokļu samaksas termiņš nodokļiem – turpmāk tās būs 23. datums, lai nodrošinātu iespēju visus nodokļus samaksāt, noformējot tikai vienu bankas maksājuma uzdevumu.

Vienotais maksāšanas termiņš nav attiecināms uz nodokļu kontroles pasākumu rezultātā pieņemtajos lēmumos norādīto maksāšanas termiņu. Neregulārajiem maksājumiem un maksājumiem, kas noteikti ar citu dokumentu (piemēram, VID lēmumu), saglabāsies līdzšinējā kārtība.

Sazinieties ar mums

Tikšanās laikā iepazīsimies, uzklausīsim jūsu vēlmes un vajadzības, lai varētu piedāvāt labāko un atbilstošāko sadarbības modeli.


Paldies, Jūsu pieteikums ir saņemts!

Mēs sazināsimies ar Jums tuvākajā laikā!