Informatīvie ziņojumi

(08/2023) Izmaiņas Valsts ieņēmumu dienesta nodokļu administrēšanā

No 01.07.2023. stājas spēkā vairākas izmaiņas nodokļu administrēšanā, t.sk. nodokļu kontrolē, nodokļu samaksas termiņa pagarināšanā, vienošanās iespējās. Izmaiņas skar nodokļu kontroli, ir izstrādāta vienkāršāka pieeja – visas darbības apvienotas vienā pārbaudē.

Turpmāk vairs netiks veiktas tematiskās un datu atbilstības pārbaudes, netiks pieņemts lēmums par nodokļu apmēra precizēšanu, kad tika konstatēta izvairīšanās no nodokļu nomaksas un pieņemts lēmums administratīvā lietā. Visu minēto kontroles pasākumu vietā būs viens pārbaudes veids — nodokļu kontrole.

Nodokļu pārbaudes veidi

Nodokļu kontrole - nodokļu administrācijas pārbaude, kuras laikā nodokļu administrācija izvērtē un pārbauda iesniegtajās deklarācijās informācijas atbilstību normatīvajiem aktiem, nodokļu administrācijas rīcībā esošajai informācijai un faktiskajam stāvoklim, veic atsevišķu nodokļu maksātāja grāmatvedības dokumentu un nodokļu maksātāja saimnieciskās darbības veikšanas vietas pārbaudi, kā arī citas darbības, kuru rezultātā kontrolē atsevišķu nodokļu (nodevu) vai muitas normatīvo aktu ievērošanu.

Nodokļu kontroli veic triju gadu laikā no normatīvajos aktos noteiktā maksāšanas termiņa, bet pārbaudot transfertcenas atbilstību tirgus cenai (vērtībai) vai hibrīdneatbilstības, piecu gadu laikā pēc normatīvajos aktos noteiktā maksāšanas termiņa.

Nodokļu revīzija (audits) - nodokļu administrācijas pārbaude, kad tiek kontrolēta viena vai vairāku nodokļu, nodokļu deklarācijas posteņu vai nodevu un citu valsts noteikto maksājumu aprēķināšanas, maksāšanas un ieskaitīšanas budžetā pareizība un atbilstība normatīvajiem aktiem noteiktajā taksācijas periodā. Nodokļu auditā pārbauda arī piemērojamos Eiropas Savienības normatīvajos aktos par muitas lietām noteikto maksājumu aprēķināšanas, maksāšanas un ieskaitīšanas budžetā pareizību.

Nodokļu aprēķins pēc kriminālprocesa virzītāja pieprasījuma - pamatojoties uz kriminālprocesa virzītāja iesniegtajiem dokumentiem un nodokļu administrācijas rīcībā esošo informāciju, VID veic nodokļu aprēķinu un sniedz atzinumu kriminālprocesa virzītājam par budžetam nodarīto zaudējumu. Sagatavotais atzinums nav administratīvais akts un tas nav apstrīdams un pārsūdzams.

Vienošanās līgums

Līdz šim vienošanās līgumu bija iespējams slēgt tikai pēc tam, kad pieņemts lēmums par datu atbilstības pārbaudi vai nodokļa audita rezultātiem. Savukārt ar grozījumiem likumā «Par nodokļiem un nodevām» ir noteikts, ka no 01.07.2023. vienoties varēs jau pirms nodokļu kontroles rēķina sagatavošanas vai pirms pieņemts lēmums par nodokļa audita rezultātiem. 

Ja vienošanās līgumu slēdz līdz nodokļu kontroles rēķina izdošanai, nodokļu kontroles gadījumā tiek atcelti 85% no aprēķinātās nokavējuma naudas.

Ja vienošanās līgumu par nodokļu audita rezultātā papildu noteiktajiem maksājumiem noslēdz līdz lēmuma par nodokļu audita rezultātiem pieņemšanai, tiek atcelti 60% no nokavējuma naudas, un 60% no soda naudas, kas uzlikta par nodokļu pārkāpumu, kura rezultātā ir samazināts budžetā iemaksājamā nodokļa apmērs.

Sazinieties ar mums

Tikšanās laikā iepazīsimies, uzklausīsim jūsu vēlmes un vajadzības, lai varētu piedāvāt labāko un atbilstošāko sadarbības modeli.


Paldies, Jūsu pieteikums ir saņemts!

Mēs sazināsimies ar Jums tuvākajā laikā!