Informatīvie ziņojumi

( 12 / 2020 ) Nodokļu izmaiņas 2021 !

Darba algas aprēķini

Darba algas aprēķini

2020.g.

2021.g.

Minimālā darba alga

430 EUR

500 EUR

SOC nodoklis darba ņēmējam

11 %

10.50 %

SOC nodoklis darba devējam

24.09 %

23.59 %

Minimālās VSAOI  iemaksas

nav

ir no 01.07.2021.

Slieksnis, līdz kuram piemēro IIN neapliekamo minimumu

1200 EUR

1800 EUR

IIN augstākā likme

31.4 %

31 %

Ar IIN neapliekamo kompensāciju apmērs, ja darba devējs kompensē ar attālināto darbu saistītos izdevumus

nav

30 EUR

Ja persona ir darba ņēmēja pie vairākiem darba devējiem vai vienlaikus darba ņēmēja un pašnodarbinātā, personai deklarētos obligāto iemaksu objektus summē.

Mikronodokļa maksātāji

Mikronodokļa maksātāji

2020.g.

2021.g.

Likmes

15% līdz 40 000 EUR

20 % pārsniegumam

25 % līdz 25 000 EUR

40 % pārsniegumam

Algu apmērs

720 EUR

nav ierobežojumu

MUN sadalījums

80 % VSAOI

20 % IIN/UIN

80 % VSAOI

20 % IIN

Tiek reorganizēts mikrouzņēmumu nodoklis. To varēs attiecināt tikai uz vienu personu – mikrouzņēmuma īpašnieku. Mikrouzņēmums ir individuālais komersants, individuālais uzņēmums, zemnieka vai zvejnieka saimniecība, kā arī fiziskā persona, kas reģistrēta VID kā saimnieciskās darbības veicējs (ja minētā persona nav reģistrēta kā PVN maksātājs).

No 2021. gada 1. janvāra MUN maksātāja statusu vairs nevarēs iegūt sabiedrības ar ierobežotu atbildību (SIA), bet MUN maksātāja statusā jau reģistrētās SIA no 2022. gada 1. janvāra vairs nevarēs būt MUN maksātājs.

Pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksātājs nevarēs kļūt par MUN maksātāju. Kļūstot par PVN maksātāju, ar nākamo gadu persona zaudēs tiesības piemērot MUN maksātāja statusu.

Personas, kas ir reģistrētas kā darbinieki pie MUN maksātāja līdz 2020. gada beigām, darbu šādā statusā drīkst turpināt līdz 2021. gada 30.jūnijam. Pēc 2021. gada 1.jūlija darbinieku ienākumiem jāpiemēro darbaspēka nodokļi vispārējā kārtībā, t.i. ienākumiem jāpiemēro IIN un VSAOI.

Pieņemot darbinieku pēc 2021.gada 1.janvāra, par viņu vispārējā kārtībā ir jāmaksā algas nodoklis un VSAOI.

Mikrouzņēmums maksā mikrouzņēmumu nodokli līdz ceturksnim sekojošā mēneša 23. datumam, iemaksājot to vienotajā nodokļu kontā.

Mikrouzņemumu nodokļa maksātājs, kurš ir pārtraucis saimniecisko darbību  un nodokļa maksāšanu taksācijas periodā, nevar atkārtoti izvēlēties maksāt mikrouznēmumu nodokli tajā pašā taksācijas periodā un pēctaksācijas periodā jeb vēl vienu gadu pēc tam.

Atteikties no MUN statusa ar 2021. gadu var līdz 2021. gada 15. janvārim (nevis kā ierasts, līdz šī gada 15. decembrim), iesniedzot iesniegumu EDS.

PVN

Ar 01.07.2021. stājas spēkā jauns regulējums, ar kuru pilnībā tiks ieviestas ES direktīvas attiecībā uz PVN regulējumu e-komercijas jomā. Tā mērķis ir nodrošināt ES līmenī visiem uzņēmējiem godīgu konkurenci, neatkarīgi no to reģistrācijas valsts.

Sazinieties ar mums

Tikšanās laikā iepazīsimies, uzklausīsim jūsu vēlmes un vajadzības, lai varētu piedāvāt labāko un atbilstošāko sadarbības modeli.


Paldies, Jūsu pieteikums ir saņemts!

Mēs sazināsimies ar Jums tuvākajā laikā!