Informatīvie ziņojumi

( 10 / 2019) Ar nākamā gada 1. janvāri mainās reversā PVN maksāšanas kārtība būvizstrādājumiem un sadzīves elektroprecēm

VID informē, ka Eiropas Komisija noraidījusi Latvijas vēlmi piemērot apgriezto jeb reverso pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksāšanas kārtību būvizstrādājumiem, sadzīves elektroniskajām iekārtām un sadzīves elektriskajai aparatūrai. Tāpēc ar 2020. gada 1. janvāri uzņēmumiem, kuri piegādā šīs preces, būs jāievēro PVN vispārīgā maksāšanas kārtība.

Katram darījumam jāpiemēro tos normatīvos aktus, kas saskaņā ar PVN likumu ir spēkā darījuma brīdī. Tātad brīdis, kad komersants faktiski veic preču piegādi, ir brīdis, kad preces tiek piegādātas iekšzemē. Taču tas nevar būt vēlāk par brīdi, kad preču saņēmējs preces jau ir saņēmis vai kad saskaņā ar nodokļa rēķinu pirms preču piegādes saņēmējs jau ir norēķinājies par piegādātajām precēm. Tas nozīmē, ka  nodokļa maksātājiem jāvelta lielāka vērība PVN likumam un konkrēti tajā minētajiem noteikumiem par darījuma brīdi. No tā ir atkarīgs PVN maksāšanas veids – vai nu jāpiemēro īpašais PVN piemērošanas režīms, vai vispārīgā PVN maksāšanas kārtība.

Kā rīkoties, ja 2019. gadā noslēgtais līgums paredz piegādāt būvizstrādājumus, sadzīves elektroniskās iekārtas vai sadzīves elektrisko aparatūru, bet preces plānots piegādāt ne vien šogad, bet arī 2020. gadā? Piegādājot preces vēl 2019. gadā, pārdevējam jāievēro īpašais nodokļa piemērošanas režīms, taču no 2020. gada 1. janvāra preces jāpiegādā jau piemērojot vispārīgo PVN maksāšanas kārtību, ja vien samaksa atbilstoši nodokļa rēķinam par 2020. gadā plānotajām piegādēm nav saņemta vēl 2019. gadā.

Ja līgums ir noslēgts pirms PVN likuma grozīšanas, PVN jāpiemēro atbilstoši PVN likuma grozījumiem, kas stāsies spēkā 2020. gada 1. janvārī. Tādā veidā, ja saskaņā ar līgumiem, kas noslēgti pirms PVN likuma grozījumiem, un par izrakstīto nodokļa rēķinu ir saņemts avanss, tad tas ir darījuma brīdis. Līdz ar to šim darījumam piemērojams tāds PVN maksāšanas režīms, kāds bija spēkā brīdī, kad tika saņemts avanss. Ja avanss, kas saskaņā ar izrakstīto nodokļa rēķinu līdz 2020. gada 1. janvārim nebija apmaksāts pilnībā, atlikušajai darījuma summai PVN jāpiemēro, ievērojot PVN likuma grozījumus, kas stāsies spēkā ar 2020. gada 1. janvāri.

Sazinieties ar mums

Tikšanās laikā iepazīsimies, uzklausīsim jūsu vēlmes un vajadzības, lai varētu piedāvāt labāko un atbilstošāko sadarbības modeli.


Paldies, Jūsu pieteikums ir saņemts!

Mēs sazināsimies ar Jums tuvākajā laikā!