Algas kalkulators

Bruto alga (“alga uz papīra”)

Aprēķins 2018. g.

Darba ņēmēja VSAOI likme 11% ! Algai virs 4000 EUR maksimālā iemaksa VSAA budžetā 659EUR
--
Darba devēja VSAOI likme 24.09%
--
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN) 23%
--
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN) 20%
--
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN) 23% ! Algai daļai virs 1667 EUR piemēro IIN 23%
--
Riska nodeva
--
Netto alga (uz rokas):
--
Darba devēja izmaksas kopā
--

Uzmanību!

Euroaudit mājaslapas saturam ir tikai informatīvs raksturs. Euroaudit mājaslapā iegūtā informācija nav nekādā gadījumā izmantojama profesionāla, finansiāla rakstura padoma vietā. Euroaudit nav atbildīgs par finansiāliem, komerciāliem vai investīciju lēmumiem, kas balstīti uz informāciju no Euroaudit mājaslapas! Lai saņemtu kvalitātīvu konsultāciju, lūdzam griezties pie Euroaudit speciālisitiem.

Algas kalkulators

Bruto alga (“alga uz papīra”)

Aprēķins 2018. g.

Darba ņēmēja VSAOI likme 11%
--
! Algai virs 4000 EUR maksimālā iemaksa VSAA budžetā 659EUR
Darba devēja VSAOI likme 24.09%
--
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN) 20%
--
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN) 23%
--
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN) 23%
--
! Algai daļai virs 1667 EUR piemēro IIN 23%
Riska nodeva
--
Netto alga (uz rokas):
--
Darba devēja izmaksas kopā
--

Aprēķins 2017. g.

Darba ņēmēja VSAOI
--
Darba devēja VSAOI
--
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis
--
Riska nodeva
--
Netto alga (uz rokas):
--
Kopējās izmaksas ieskaitot nodokļus
--

Uzmanību!

Euroaudit mājaslapas saturam ir tikai informatīvs raksturs. Euroaudit mājaslapā iegūtā informācija nav nekādā gadījumā izmantojama profesionāla, finansiāla rakstura padoma vietā. Euroaudit nav atbildīgs par finansiāliem, komerciāliem vai investīciju lēmumiem, kas balstīti uz informāciju no Euroaudit mājaslapas! Lai saņemtu kvalitātīvu konsultāciju, lūdzam griezties pie Euroaudit speciālisitiem.

Algas kalkulators 2017. g.

Darba devējam ir iesniegta nodokļa grāmatiņa


Aprēķins 2017. g.

Darba alga uz rokas:
0.00 EUR
Darba alga uz papīra:
0.00 EUR

Kopā nodokļi:
0.00 EUR

Valsts sociālās apdrošināšanas obligata iemaksa t.sk.:
0.00 EUR
Darba devēja daļa:
0.00 EUR
Darba ņēmēja daļa:
0.00 EUR
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis:
0.00 EUR
Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva:
0.00 EUR

Darba devēja izmaksas kopā:
0.00 EUR

Drukāt PDF

Uzmanību!

Euroaudit mājaslapas saturam ir tikai informatīvs raksturs. Euroaudit mājaslapā iegūtā informācija nav nekādā gadījumā izmantojama profesionāla, finansiāla rakstura padoma vietā. Euroaudit nav atbildīgs par finansiāliem, komerciāliem vai investīciju lēmumiem, kas balstīti uz informāciju no Euroaudit mājaslapas! Lai saņemtu kvalitātīvu konsultāciju, lūdzam griezties pie Euroaudit speciālisitiem.

Nekustamā īpašuma nodokļa kalkulators

Aprēķins 2018.09.21

Īpašuma kadastrālā vertība:
0.00 EUR
Nekustamā īpašuma nodoklis gadā:
0.00 EUR

0.2 % no summas, kas nepārsniedz 57 000 EUR:
0.00 EUR
0.4 % no summas kas pārsniedz 57000 EUR, bet nepārsniedz 107 000 EUR:
0.00 EUR
0.6 % no summas, kas pārsniedz 107 000 EUR:
0.00 EUR
Drukāt PDF

Uzmanību!

Euroaudit mājaslapas saturam ir tikai informatīvs raksturs. Euroaudit mājaslapā iegūtā informācija nav nekādā gadījumā izmantojama profesionāla, finansiāla rakstura padoma vietā. Euroaudit nav atbildīgs par finansiāliem, komerciāliem vai investīciju lēmumiem, kas balstīti uz informāciju no Euroaudit mājaslapas! Lai saņemtu kvalitātīvu konsultāciju, lūdzam griezties pie Euroaudit speciālisitiem.

Pievienotās vērtības nodokļa kalkulators

Aprēķins 2018.09.21

Summa ar PVN:
0.00 EUR
Summa bez PVN:
0.00 EUR
PVN:
0.00 EUR
Drukāt PDF

Uzmanību!

Euroaudit mājaslapas saturam ir tikai informatīvs raksturs. Euroaudit mājaslapā iegūtā informācija nav nekādā gadījumā izmantojama profesionāla, finansiāla rakstura padoma vietā. Euroaudit nav atbildīgs par finansiāliem, komerciāliem vai investīciju lēmumiem, kas balstīti uz informāciju no Euroaudit mājaslapas! Lai saņemtu kvalitātīvu konsultāciju, lūdzam griezties pie Euroaudit speciālisitiem.

Autoratlīdzības kalkulators


Mūzikas darbu radīšana un publicēšama (Attiecināms uz lielu skaņdarbu radīšanu: operas, baleti, operetes, mūzika citiem skatuves darbiem, kamerdarbi, simfoniskie, vokāli simfoniskie un kora darbi, darbi pūtēju orķestrim)

Skulptūru, monumentāli dekoratīvās glezniecības, dekoratīvi lietišķās un noformētājas mākslas, stājglezniecības, teātra dekorāciju mākslas un dažādas tehnikas grafikas darbu radīšana (Attiecināms, piemēram, uz: dekorāciju un scenogrāfijas darbu; grafikas darbu zīmējumu un iespiedtehnikā radīšana; lietišķās mākslas darbu (mākslas darba, kas iemiesots dekoratīvā vai praktiski lietojamā priekšmetā))

Māksliniecisku grafiku un foto darbu radīšana iespiešanai un izstādēm, kā arī datorgrafiku un video darbu radīšana (Attiecināms, piemēram, uz: video klipu; televīzijas raidījumu; reklāmas klipu radīšanu)

Atklājumu, izgudrojumu un rūpniecības paraugu radīšana (no honorāra par to izmantošanu pirmajos divos gados). (Attiecināms, piemēram, uz: ierīču; paņēmienu; vielu vai vielu kompozīciju; bioloģisko materiālu radīšanu)

Citi mūzikas darbi (Attiecināms uz dziesmu un citu nelielu skaņdarbu radīšanu)

Arhitektūras darbu radīšana (Attiecināms, piemēram, uz: ainavu projektēšanas darbu; celtņu, būvju ēku projektu radīšanu)

Dizaina projektu radīšana (Attiecināms, piemēram, uz: dizainparauga (ar mākslinieciskās projektēšanas metodi praktiski izmantojama priekšmeta ārējā veidola) radīšanu; mākslinieciski projektētu telpu radīšanu)

Citu neminētu darbu radīšana (Attiecināms, piemēram, uz: atvasinātu darbu (aranžējumu, tulkojumu, datu bāzu (sistemātiski un metodiski sakārtotu atsevišķu literāru, muzikālu, audiovizuālu un citu darbu, kā arī datu vai citas informācijas krājumi)) u.c.; literāru darbu; datorprogrammu; horeogrāfisko darbu un pantomīmu radīšanu)

Aprēķins 2018.09.21

Brutto, summa pirms nodokļiem:
0.00 EUR
Netto, summa pēc nodokļiem:
0.00 EUR
Apliekamais ienākums:
0.00 EUR
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis:
0.00 EUR
Drukāt PDF

Uzmanību!

Euroaudit mājaslapas saturam ir tikai informatīvs raksturs. Euroaudit mājaslapā iegūtā informācija nav nekādā gadījumā izmantojama profesionāla, finansiāla rakstura padoma vietā. Euroaudit nav atbildīgs par finansiāliem, komerciāliem vai investīciju lēmumiem, kas balstīti uz informāciju no Euroaudit mājaslapas! Lai saņemtu kvalitātīvu konsultāciju, lūdzam griezties pie Euroaudit speciālisitiem.

Atvaļinājuma naudas aprēķina apraksts

Ikvienam darbiniekam ir tiesības uz ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu. Šāds atvaļinājums gadā nedrīkst būt īsāks par četrām kalendāra nedēļām, neskaitot svētku dienas.

Darba devējam ir pienākums izmaksāt darbiniekam vidējo izpeļņu par laiku, kad darbinieks atrodas ikgadējā apmaksātā atvaļinājumā vai papildatvaļinājumā.

Atvaļinājuma naudas aprēķins

Par ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma laiku izmaksājamās samaksas summu aprēķina, dienas vidējo izpeļņu reizinot ar darba dienu skaitu atvaļinājuma laikā.

Dienas vidējo izpeļņu aprēķina - pēdējo sešu mēnešu darba samaksas kopsummu dala ar šajā periodā nostrādāto dienu skaitu. Ja darbiniekam ir noteikts summētais darba laiks, dienas vidējo izpeļņu aprēķina, pēdējo sešu mēnešu darba samaksas kopsummu dalot ar šajā periodā nostrādāto stundu skaitu un reizinot ar astoņi (darbinieka normālais dienas darba laiks stundās). Nostrādāto dienu skaitā neietilpst pārejošas darbnespējas dienas, atvaļinājuma dienas un dienas, kad darbinieks nav veicis darbu Darba likuma 74.panta pirmajā daļā minētajos gadījumos.

Darbs samaksā ietilpst: alga, prēmijas, piemaksas, kas paredzētas Darba likumā.

Normāls darba laiks

Dienas vidējā izpeļņa (bruto)=

DS – darba samaksa par mēnešiem
ND_sk – nostrādāto dienu skaits

Summētais darba laiks

Dienas vidējā izpeļņa (bruto)=

DS – darba samaksa par mēnešiem
NS_sk – nostrādāto stundu skaits

Atvaļinājuma nauda (bruto) = dienas vidējā izpeļņa x darba dienu skaits atvaļinājuma laikā.

Slimības naudas aprēķina apraksts

Tiesības slimības pabalstu saņemt ir:

 • darba ņēmējam;
 • pašnodarbinātam, kas veic sociālās apdrošināšanas iemaksas;
 • pašnodarbinātā laulātajam, kurš pievienojies sociālajai apdrošināšanai.

Pabalsta aprēķins

Par pirmajām 10 slimības dienām darba devējs maksā slimības naudu – A lapa:

 • par otro un trešo slimības dienu – ne mazāk kā 75% apmērā no Jūsu vidējās izpeļņas;
 • no ceturtās līdz desmitai slimības dienai – ne mazāk kā 80% apmērā no Jūsu vidējās izpeļņas.

No 11. slimības dienas Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) piešķir slimības pabalstu B lapa – 80% apmērā no Jūsu vidējās iemaksu algas. Darba ņēmējam vidējo iemaksu algu aprēķina par 12 kalendāro mēnešu periodu, kas beidzas divus mēnešus pirms tā mēneša, kad iestājusies pārejoša darba nespēja. Pašnodarbinātajam vidējā apdrošināšanas iemaksu alga tiek aprēķināta atbilstoši veiktajām iemaksām pēdējo 12 mēnešu periodā, kas beidzas vienu ceturksni (3 mēnešus) pirms tā ceturkšņa, kurā sākas pārejoša darba nespēja.

Pabalsta saņemšanas ilgums

Ja slimojat:

 • nepārtraukti, tad pabalstu izmaksā ne ilgāk par 26 nedēļām. Slimības pabalsta izmaksu var pagarināt, bet ne ilgāk par 52 nedēļām;
 • ar pārtraukumiem, tad pabalstu izmaksā ne ilgāk par 52 nedēļām triju gadu periodā.

Slimības pabalstu, ja kopjat bērnu līdz 14 gadiem, piešķir un izmaksā no:

 • bērna slimības 1. dienas līdz 14. dienai;
 • no 15. līdz 21. dienai, ja kādu periodu bērnu kopjat stacionārā.

Lai saņemtu pabalstu, nepieciešams

 • iesniegums pabalsta piešķiršanai;
 • darba nespējas lapa B ar darba devēja apstiprinājumu, ka darba nespējas periodā nestrādājat savā darba vietā.

Ja Jūs esat darba attiecībās ar vairākiem darba devējiem, šāds apstiprinājums ir nepieciešams no visiem darba devējiem. Ārvalstīs izsniegtam darba nespējas apliecinošam dokumentam ir nepieciešams tulkojums un tam ir jābūt legalizētam. Ja dokuments izdots Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomikas zonas valstī vai Šveices Konfederācijā, legalizācija nav nepieciešama. Ja esat pašnodarbinātais, tad Jūs pats darba nespējas lapā B apstiprināt, ka slimības laikā ienākumus nevarat gūt. Iesniegums tiek izskatīts tad, ja tiek iesniegts darba nespējas lapas B oriģināls ar darba devēja apstiprinājumu (nosūtāms pa pastu vai iesniedzams klātienē). Dokumentus var iesniegt jebkurā VSAA nodaļā. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu pieņem desmit dienu laikā pēc tam, kad VSAA nodaļa ir saņēmusi visus pabalsta piešķiršanai nepieciešamos dokumentus.

Normatīvie akti

 • Darba likums
 • Likums Par valsts sociālo apdrošināšanu
 • Likums Par maternitātes un slimības apdrošināšanu
 • 28.07.1998. MK noteikumi Nr.270 "Vidējās apdrošināšanas iemaksu algas aprēķināšanas kārtība un valsts sociālās apdrošināšanas pabalstu piešķiršanas, aprēķināšanas un izmaksas kārtība"
 • 03.04.2001. MK noteikumi Nr.152 "Darbnespējas lapu izsniegšanas kārtība"

Grāmatvedības pakalpojumi

Grāmatvedība ir atbalsta rīks lēmumu pieņemšanā. Sniedzot grāmatvedības pakalpojumus, Euroaudit mērķis ir atvieglot jūsu ikdienu, padarīt grāmatvedību par vienkāršu un saprotamu - ļaujot koncentrēties uz ilgtermiņa izaugsmi. Katrs klients ir īpašs – izprotot klienta darbības specifiku, atrodam labāko sadarbības modeli.

Uzzināt vairāk

Grāmatvedības cikls

 • Image Dokumentu iesniegšana
 • Image Dokumentu apstrāde
 • Image Atskaišu iesniegšana
 • Image Atgriezeniskā saite

Sazinieties ar mums

Tikšanās laikā iepazīsimies, uzklausīsim jūsu vēlmes un vajadzības, lai varētu piedāvāt labāko un atbilstošāko sadarbības modeli.


Paldies, Jūsu pieteikums ir saņemts!

Mēs sazināsimies ar Jums tuvākajā laikā!