Informatīvie ziņojumi

( 11 / 2020 ) Atbalsts Covid-19 krīzes skartajiem uzņēmumiem apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai

17.11.2020. ir stājušies spēkā MK noteikumi, kas paredz atbalsta sniegšanu dēļ Covid krīzē nonākušiem uzņēmējiem.

Par grantu (turpmāk – atbalsts) MK noteikumu izpratnē uzskata valsts atbalstu, ko piešķir Covid-19 krīzes skartam uzņēmumam apgrozāmo līdzekļu plūsmas krituma kompensēšanai, lai pārvarētu Covid-19 infekcijas otro izplatīšanās vilni.

Šobrīd atbalsts pieejams par laikposmu no 2020. gada 1. novembra līdz 2020. gada 31. decembrim.

Atbalstu var saņemt uzņēmums:

  • kas veic saimniecisko darbību zemāk minētajās atbalstāmajās nozarēs;
  • kas reģistrēts VID kā nodokļu maksātājs;
  • kuram atbalsta periodā ir apgrozījuma kritums vismaz par 20 %, salīdzinot ar vidējo apgrozījumu 2020. gada augustā, septembrī un oktobrī kopā.

Atbalsta piešķiršanas kritēriji un pieprasīšanas kārtība

Atbalstu nosaka 30 % apmērā no uzņēmuma bruto darba algas kopsummas, par kuru samaksāti darba algas nodokļi 2020. gada augustā, septembrī un oktobrī, bet ne vairāk kā 50 000 euro un ne vairāk kā 800 000 euro saistītu personu grupai. Atbalstu piešķir vienreiz par visu atbalsta periodu.

Lai pieteiktos atbalstam par atbalsta periodu, uzņēmums līdz 2021. gada 15. janvārim elektroniski iesniedz VID attiecīgu iesniegumu, izmantojot VID EDS.

Iesniegumā norāda šādu informāciju:

1. uzņēmuma nosaukums, nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs, e-pasta adrese, NACE 2. red. klasifikācijas kods un konts, kas atvērts kredītiestādē vai pie maksājumu pakalpojuma sniedzēja;

2. atbalstam pieprasītā summa (30 % apmērā no uzņēmuma bruto darba algas kopsummas, par kuru samaksāti darba algas nodokļi 2020. gada augustā, septembrī un oktobrī, bet ne vairāk kā 50 000 euro un ne vairāk kā 800 000 euro vai 120 000 euro saistītu personu grupai) un uzņēmuma bruto darba algas kopsumma, par kuru samaksāti darba algas nodokļi 2020. gada augustā, septembrī un oktobrī;

3. apliecinājums, ka uzņēmumam atbalsta periodā ir apgrozījuma kritums vismaz par 20 %, salīdzinot ar vidējo apgrozījumu 2020. gada augustā, septembrī un oktobrī kopā, un atbalsts tiks izlietots, lai kompensētu apgrozāmo līdzekļu plūsmas kritumu, kas saistīts ar Covid-19 infekcijas otro izplatīšanās vilni, no iesnieguma iesniegšanas brīža līdz 2021. gada 31. martam;

4. iepriekš saņemtā un plānotā atbalsta apmērs, kas izsniegts saskaņā ar Eiropas Komisijas 2020. gada 19. marta paziņojumu "Pagaidu regulējums valsts atbalsta pasākumiem, ar ko atbalsta ekonomiku pašreizējā Covid-19 uzliesmojuma situācijā" (C(2020)1863) (turpmāk – Pagaidu regulējums), tā piešķiršanas datums, atbalsta sniedzēja nosaukums un Ministru kabineta noteikumi, ar kuriem saskaņā atbalstu piešķir vai plāno piešķirt, lai Valsts ieņēmumu dienests varētu pārliecināties, ka atbalsts saistītu personu grupai nepārsniedz 800 000 euro vai 120 000 euro;

5. apliecinājums, ka uzņēmums iepriekš nav saņēmis, kā arī neplāno pieteikties citam atbalstam par vienām un tām pašām attiecināmajām izmaksām;

6. informācija par apgrozījuma procentuālo kritumu atbalsta periodā pret 2020. gada vidējo apgrozījumu augustā, septembrī un oktobrī kopā.

Atbalsta piešķiršanas un uzraudzības kārtība

VID, pamatojoties uz uzņēmuma iesniegumā norādīto informāciju, pieņem lēmumu par atbalsta piešķiršanu un 20 darbdienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas izmaksā atbalstu, ieskaitot to iesniegumā norādītajā uzņēmuma kontā. VID minēto lēmumu paziņo, izmantojot EDS. VID publicē savā tīmekļvietnē uzņēmumu sarakstu, kuri saņēmuši atbalstu.

Ja krīzes skartais uzņēmums vienlaikus darbojas vienā vai vairākās nozarēs vai veic citas darbības, kas neietilpst šo noteikumu pielikumā minētajās nozarēs, tas nodrošina šo nozaru darbību vai izmaksu nodalīšanu.

Atbalstu nepiešķir:

1. uzņēmumam, kuram iesnieguma iesniegšanas dienā ir VID administrēto nodokļu (nodevu) parādi, kas kopsummā pārsniedz 1000 euro, izņemot nodokļu maksājumus, kuriem ir piešķirts samaksas termiņa pagarinājums, noslēgta vienošanās par labprātīgu nodokļu samaksu vai noslēgts vienošanās līgums;

2. ja uzņēmums ir izslēgts vai pēdējo divu gadu laikā ir bijis izslēgts no VID pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistra vai tam ir vai ir bijusi apturēta saimnieciskā darbība;

3. ja uzņēmums iepriekšējo sešu mēnešu laikā pirms ārkārtējās situācijas izsludināšanas Valsts ieņēmumu dienesta administrētos nodokļus vidēji mēnesī aprēķinājis mazāk nekā 200 euro apmērā;

Ja tiek konstatēts, ka uzņēmums pārkāpis noteiktās valsts atbalsta prasības, uzņēmumam ir pienākums atmaksāt VID visu saņemto nelikumīgo valsts atbalstu kopā ar procentiem.

Uzņēmums nodrošina dokumentu glabāšanu 10 gadus no dienas, kad šo noteikumu ietvaros tam piešķirts atbalsts.

ATBALSTĀMĀS NOZARES

Nr. NACE 2 Darbības veida nosaukums
1 G 47.72 Apavu un ādas izstrādājumu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos
2 G 47.71 Apģērbu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos
3 N 77.21 Atpūtas un sporta priekšmetu iznomāšana un ekspluatācijas līzings
4 R 93.21 Atrakciju un atpūtas parku darbība
5 G 47.63 Audio un video ierakstu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos
6 G 47.43 Audio un video ierīču mazumtirdzniecība specializētajos veikalos
7 N 77.11 Automobiļu un citu vieglo transportlīdzekļu iznomāšana un ekspluatācijas līzings
8 R 92.0 Azartspēles un derības
9 I 56.30 Bāru darbība
10 N 79.11 Ceļojumu biroju pakalpojumi
11 R 93.29 Cita izklaides un atpūtas darbība
12 I 56.29 Cita veida ēdināšanas pakalpojumi
13 R 93.19 Citas sporta nodarbības
14 N 79.90 Citi rezervēšanas pakalpojumi un ar tiem saistītas darbības
15 G 47.89 Citu preču mazumtirdzniecība stendos un tirgos
16 P 85.59 Citur neklasificēta izglītība
17 G 47.78 Citur neklasificēta jaunu preču mazumtirdzniecība specializētajos veikalos
18 G 47.29 Citur neklasificēta pārtikas mazumtirdzniecība specializētajos veikalos
19 S 96.09 Citur neklasificēti individuālie pakalpojumi (tikai tetovēšanas un caurduršanas salonu darbība)
20 M 74.90 Citur neklasificēti profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi (tikai tad, ja sekundārais kods ir vai nu R 90, vai R 93.29 apakšsadaļā)
21 N 77.39 Citur neklasificētu pārējo mašīnu, iekārtu un materiālo līdzekļu iznomāšana un ekspluatācijas līzings (tikai tad, ja sekundārais kods ir vai nu R 90, vai R 93.29 apakšsadaļā)
22 J 59.12 Darbības pēc kinofilmu, video filmu un televīzijas programmu producēšanas
23 G 47.41 Datoru, to perifēro iekārtu un programmatūras mazumtirdzniecība specializētajos veikalos
24 R 93.13 Fitnesa centru darbība
25 S 96.04 Fiziskās labsajūtas uzlabošanas pakalpojumi
26 M 74.20 Fotopakalpojumi
27 S 96.02 Frizieru un skaistumkopšanas pakalpojumi
28 P 85.60 Izglītības atbalsta pakalpojumi
29 I 55.10 Izmitināšana viesnīcās un līdzīgās apmešanās vietās
30 I 55.20 Izmitināšana viesu mājās un cita veida īslaicīgas apmešanās vietās
31 I 55.30 Kempingu, atpūtas transportlīdzekļu laukumu un apdzīvojamo autopiekabju laukumu darbība
32 J 59.14 Kinofilmu demonstrēšana
33 J 59.13 Kinofilmu, video filmu un televīzijas programmu izplatīšana
34 J 59.11 Kinofilmu, video filmu un televīzijas programmu producēšana
35 G 47.75 Kosmētikas un tualetes piederumu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos
36 R 90.04 Kultūras iestāžu darbība
37 P 85.52 Kultūras izglītība
38 G 47.79 Lietotu preču mazumtirdzniecība veikalos
39 G 47.54 Mājsaimniecības elektroierīču mazumtirdzniecība specializētajos veikalos
40 R 90.02 Mākslas palīgdarbības
41 R 90.03 Mākslinieciskā jaunrade
42 R 90.01 Mākslinieku darbība
43 G 47.74 Medicīnas un ortopēdisko preču mazumtirdzniecība specializētajos veikalos
44 G 47.52 Metālizstrādājumu, krāsu un stikla mazumtirdzniecība specializētajos veikalos
45 G 47.59 Mēbeļu, apgaismes ierīču un cita veida mājsaimniecības piederumu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos
46 R 91.02 Muzeju darbība
47 G 47.53 Paklāju, grīdsegu, tapešu un grīdas segumu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos
48 H 51.10 Pasažieru aviopārvadājumi
49 G 47.19 Pārējā mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos
50 G 47.81 Pārtikas, dzērienu un tabakas izstrādājumu mazumtirdzniecība stendos un tirgos
51 G 47.77 Pulksteņu un juvelierizstrādājumu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos
52 I 56.10 Restorānu un mobilo ēdināšanas vietu pakalpojumi
53 N 82.30 Sanāksmju un tirdzniecības izstāžu organizatoru pakalpojumi
54 L 68.2 Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana
55 J 59.20 Skaņu ierakstu producēšana
56 M 74.10 Specializētie projektēšanas darbi
57 G 47.65 Spēļu un rotaļlietu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos
58 R 93.12 Sporta klubu darbība
59 R 93.11 Sporta objektu darbība
60 G 47.64 Sporta preču mazumtirdzniecība specializētajos veikalos
61 P 85.51 Sporta un ārpusskolas izglītība
62 G 47.51 Tekstilizstrādājumu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos
63 G 47.82 Tekstilizstrādājumu, apģērbu un apavu mazumtirdzniecība stendos un tirgos
64 N 79.12 Tūrisma operatoru pakalpojumi
65 R 91.03 Vēsturisku objektu un līdzīgu apmeklējuma vietu darbība
66 P 85.32 Vidējā tehniskā un profesionālā izglītība
67 P 85.31 Vispārējā vidējā izglītība
68 G 47.76 Ziedu, augu, sēklu, mēslošanas līdzekļu, istabas dzīvnieku un to barības mazumtirdzniecība specializētajos veikalos
69 C 10.2 Zivju, vēžveidīgo un mīkstmiešu pārstrāde un konservēšana

Sazinieties ar mums

Tikšanās laikā iepazīsimies, uzklausīsim jūsu vēlmes un vajadzības, lai varētu piedāvāt labāko un atbilstošāko sadarbības modeli.


Paldies, Jūsu pieteikums ir saņemts!

Mēs sazināsimies ar Jums tuvākajā laikā!