Informatīvie ziņojumi

( 07 / 2020 ) Reprezentatīva automobiļa iegādes vērtība; avansa maksājums, kas pārsniedz 12 mēnešu periodu; hibrīdneatbilstības

Reprezentatīva automobiļa iegādes vērtība

Nemot vērā, ka nodokļu maksātāji bieži mākslīgi samazina auto iegādes vērtību, jaunā norma paredz, ka reprezentatīva automobiļa iegādes vērtību veido arī citas automobiļa uzlabošanas un papildus aprīkojuma iegādes izmaksas (neatkarīgi no tā, vai tās tiek vai netiek kapitalizētas), kas veiktas 12 mēnešu periodā no automobiļa iegādes mēneša. Jāņem vērā, ka šīs summas noteikšanai netiek ņemti vērā izdevumi, kas saistīti ar automobiļa obligāto ikgadējo apkopi.

UIN 50 eiro apmērā

UIN likumā tiek noteikts jauns nosacījums, kad nodokļa maksātājam jāveic minimālais UIN maksājums 50 eiro apmērā – 50 eiro nodokli par pārskata gadu maksā, ja nodokļa maksātājs gada laikā ir veicis iedzīvotāju ienākuma nodokļa vai valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas mazāk nekā 100 eiro apmērā. Minētais nodoklis nav jāmaksā, ja:
-    ja sabiedrība reģistrēta pārskatā gadā uzņēmumu reģistrā;
-    pārskata gadā ir pabeigts sabiedrības likvidācijas process;
-    sabiedrībai uzsākts maksātnespējas process.

Avansa maksājums, kas pārsniedz 12 mēnešu periodu

Turpmāk avansa, galvojuma vai rokasnaudas maksājumiem tiek noteikts 12 mēnešu periods, kura laikā avansa saņēmējam ir jāsniedz norunātais pakalpojums vai jāpiegādā preces. Ja tas netiek izdarīts, maksājums tiek uzskatīts par nosacīti sadalītu peļņu un jāiekļauj pārskata gada pēdējā mēneša ar nodokli apliekamajā bāzē. Ja minētais darījums netiek uzsākts 36 mēnešu laikā no mēneša, kurā veikts avansa maksājums, nodokļa maksātājam nav tiesības samazināt nodokļa bāzē iekļauto maksājuma apmēru, precizējot attiecīgā taksācijas perioda deklarāciju.
Piemērs:
Nodokļu maksātājs ir saņēmis avansu par precēm 1000 EUR + PVN. 12 mēnešu laikā preces joprojām nav piegādātas. Attiecīgi avanss tiek uzskatīts par nosacīti sadalītu peļņu un jāapliek ar UIN:
UIN nodokļa aprēķins: 1000 EUR x 20% / 0.8 = 250 EUR.

Tomēr vienlaicīgi uzņēmumam arī jāvērtē, vai šāds maksājums pēc ekonomiskās būtības nav kvalificējams kā aizdevums. Līdz ar to, ja darījums nav noticis ilgāku laika periodu, nodokļu maksātājam jānodrošina, ka izsniegtais avansa maksājums kvalificējas kā aizdevums, par kuru attiecīgi tiek saņemti procentu maksājumi, un tad šāds maksājums tiks vērtēts kā aizdevums saskaņā ar UIN likumu.
Minētā norma iekļauta likumā, lai novērstu peļņas mākslīgu izņemšanu.

Hibrīdneatbilstības

Ar likuma grozījumiem tiek novērsta iespēja veikt nodokļu plānošanu ar darījumu palīdzību, kad viens darījums dažādās valstīs tiek dažādi definēts. Hibrīdneatbilstību normas attiecas tikai gadījumos, kad darījumi notiek starp saistītām personām. Hibrīdneatbilstības rodas gadījumos, kad ir darījumi starp saistītām personām, darījumi starp pastāvīgajām pārstāvniecibām  (vienas vai vairākām), kā rezultātā rodas attiecīgo izdevumu, maksājumu vai zaudējumu dubults atskaitījums vai atskaitījums netiek iekļauts attiecīgi ieņēmumos.

Sazinieties ar mums

Tikšanās laikā iepazīsimies, uzklausīsim jūsu vēlmes un vajadzības, lai varētu piedāvāt labāko un atbilstošāko sadarbības modeli.


Paldies, Jūsu pieteikums ir saņemts!

Mēs sazināsimies ar Jums tuvākajā laikā!