Atvaļinājuma naudas aprēķins

Ikvienam darbiniekam ir tiesības uz ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu. Šāds atvaļinājums gadā nedrīkst būt īsāks par četrām kalendāra nedēļām, neskaitot svētku dienas.

Darba devējam ir pienākums izmaksāt darbiniekam vidējo izpeļņu par laiku, kad darbinieks atrodas ikgadējā apmaksātā atvaļinājumā vai papildatvaļinājumā.

Atvaļinājuma naudas aprēķins

Par ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma laiku izmaksājamās samaksas summu aprēķina, dienas vidējo izpeļņu reizinot ar darba dienu skaitu atvaļinājuma laikā.

Dienas vidējo izpeļņu aprēķina - pēdējo sešu mēnešu darba samaksas kopsummu dala ar šajā periodā nostrādāto dienu skaitu. Ja darbiniekam ir noteikts summētais darba laiks, dienas vidējo izpeļņu aprēķina, pēdējo sešu mēnešu darba samaksas kopsummu dalot ar šajā periodā nostrādāto stundu skaitu un reizinot ar astoņi (darbinieka normālais dienas darba laiks stundās). Nostrādāto dienu skaitā neietilpst pārejošas darbnespējas dienas, atvaļinājuma dienas un dienas, kad darbinieks nav veicis darbu Darba likuma 74.panta pirmajā daļā minētajos gadījumos.

Darbs samaksā ietilpst: alga, prēmijas, piemaksas, kas paredzētas Darba likumā.

Normāls darba laiks

Dienas vidējā izpeļņa (bruto)=

DS – darba samaksa par mēnešiem
ND_sk – nostrādāto dienu skaits

Summētais darba laiks

Dienas vidējā izpeļņa (bruto)=

DS – darba samaksa par mēnešiem
NS_sk – nostrādāto stundu skaits

Atvaļinājuma nauda (bruto) = dienas vidējā izpeļņa x darba dienu skaits atvaļinājuma laikā.

Sazinieties ar mums

Tikšanās laikā iepazīsimies, uzklausīsim jūsu vēlmes un vajadzības, lai varētu piedāvāt labāko un atbilstošāko sadarbības modeli.


Paldies, Jūsu pieteikums ir saņemts!

Mēs sazināsimies ar Jums tuvākajā laikā!