Uzņēmuma ienākuma nodoklis

Uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) maksātāji ir:

 • iekšzemes uzņēmumi,
 • ārvalstu komercsabiedrības, fiziskās personas un citas personas (nerezidenti);
 • nerezidentu pastāvīgās pārstāvniecības.
 • un citi.

Uzņēmumu ienākuma nodokli nemaksā:

 • fiziskās personas;
 • individuālie (ģimenes) uzņēmumi (arī zemnieku un zvejnieku saimniecības), kuri atbilstoši Gada pārskatu likumam nav izvēlējušies sagatavot gada pārskatu;
 • privātie pensiju fondi;
 • biedrības, nodibinājumi, ja to dibināšanas atklāts vai slēpts mērķis nav peļņas vai kapitāla pieauguma gūšana to biedriem;
 • reliģiskās organizācijas, arodbiedrības un politiskās partijas;
 • Finanšu un kapitāla tirgus komisija.
 • Personālsabiedrības, lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības, kas atbilst normatīvajos aktos noteiktajiem
 • Sabiedrība ar ierobežotu atbildību, individuālais uzņēmums, kā arī zemnieka vai zvejnieka saimniecība, kas reģistrēta kā mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs,
 • un citi.

Nodokļa likme

No 01.01.2018. ir ieviests reinvestētās peļņas modelis t.i. nodoklis būs jāmaksā tikai tad, ja uzņēmums izmaksās dividendes vai veiks citus ar peļņas sadali saistītus maksājumus. UIN likme no 2018. gada ir 20 % no aprēķinātās UIN bāzes – summas, kura pirms likmes piemērošanas ir jādala ar koeficintu 0.8.

Taksācijas periods

Nodokļa maksātāja pārskata gads saskaņā ar likumu "Par grāmatvedību", Gada pārskatu likumu, Kredītiestāžu likumu vai Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumu, ja likums neparedz citu taksācijas perioda ilgumu.

Nodokļa deklarācijas sastādīšana un nodokļa maksāšana

Nodokļa maksātājs patstāvīgi sastāda nodokļa taksācijas gada deklarāciju, kuras formu un aizpildīšanas kārtību saskaņā ar šo likumu apstiprina Ministru kabinets. Nodokļa maksātājs to iesniedz Valsts ieņēmumu dienestam. Nodokļa taksācijas gada deklarāciju maksātājs iesniedz vienlaikus ar uzņēmuma gada pārskatu.

Normatīvie akti

 • Likums Par uzņēmumu ienākuma nodokli
 • Likuma “Par uzņēmumu ienākuma nodokli” normu piemērošanas noteikumi
 • Noteikumi par uzņēmumu ienākuma nodokļa taksācijas perioda deklarāciju un avansa maksājumu aprēķinu
 • Noteikumi par zemu nodokļu vai beznodokļu valstīm un teritorijām

Sazinieties ar mums

Tikšanās laikā iepazīsimies, uzklausīsim jūsu vēlmes un vajadzības, lai varētu piedāvāt labāko un atbilstošāko sadarbības modeli.


Paldies, Jūsu pieteikums ir saņemts!

Mēs sazināsimies ar Jums tuvākajā laikā!