PVN - Pievienotās vērtības nodoklis

Pievienotās vērtības nodokļa maksātājs

Persona, kura patstāvīgi jebkurā vietā veic jebkuru saimniecisko darbību neatkarīgi no šīs darbības mērķa vai rezultāta.

PVN maksātājus iedala:

 • iekšzemes nodokļa maksātāji;
 • citas dalībvalsts nodokļa maksātāji;
 • trešo valstu vai trešo teritoriju nodokļa maksātāji.

Tiesības nereģistrēties par PVN maksātāju

ir iekšzemes nodokļa maksātājam, ja tā veikto ar nodokli apliekamo preču piegāžu un sniegto pakalpojumu kopējā vērtība iepriekšējo 12 mēnešu laikā nav pārsniegusi 40 000 EUR.

Ar PVN apliek

 • preču piegādi (tai skaitā preču piegāde Eiropas Savienības teritorijā un preču eksports) par atlīdzību;
 • pakalpojumu sniegšana par atlīdzību;
 • preču iegāde Eiropas Savienības teritorijā par atlīdzību;
 • jebkuru preču importu (izņēmumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā);
 • nereģistrēta nodokļa maksātāja vai personas, kura nav pievienotās vērtības nodokļa maksātājs, veikta jauna transportlīdzekļa iegādi Eiropas Savienības teritorijā;
 • neregulāri veiktas jaunu transportlīdzekļu piegādes, ja piegādātājs, saņēmējs vai trešā persona piegādātāja vai saņēmēja vārdā no iekšzemes nosūta vai transportē jaunu transportlīdzekli saņēmējam uz galamērķi ārpus iekšzemes, bet Eiropas Savienības teritorijā;
 • un citos gadījumos.

Ar PVN neapliekamās preču piegādes un pakalpojumi ir noteikti likuma par PVN 52. pantā.

Nodokļa likme

 • standartlikme 21 %;
 • samazinātā likme 12 %;
 • 0 % likme.

Taksācijas periods

mēnesis – ja veikto ar nodokli apliekamo darījumu vērtība pirmstaksācijas gadā vai taksācijas gadā pārsniedz 40 000 EUR vai kurš veic preču piegādi Eiropas Savienības teritorijā, kurai piemēro 0 procentu likmi;

ceturksnis - taksācijas gadā reģistrētam pievienotās vērtības nodokļa maksātājam, ja tā veikto ar nodokli apliekamo darījumu vērtība taksācijas gadā nepārsniedz 40 000 EUR un ja tas neveic preču piegādi Eiropas Savienības teritorijā, kurai piemēro 0 procentu likmi;

PVN deklarācijas iesniegšanas termiņš

elektroniski (VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā) 20 dienas pēc taksācijas perioda beigām;
papīra dokumenta veidā 15 dienas pēc taksācijas perioda beigām.

Normatīvie akti

Pievienotās vērtības nodokļa likums,
Ministru kabineta 03.01.2013. noteikumi Nr. 17 „Pievienotās vērtības nodokļa likuma normu piemērošanas kārtība un atsevišķas prasības pievienotās vērtības nodokļa maksāšanai un administrēšanai”,
Ministru kabineta 15.01.2013. noteikumi Nr.40 „ Noteikumi par pievienotās vērtības nodokļa deklarāciju” ,
Ministru kabineta 08.01.2013. noteikumi Nr.27 „Kārtība, kādā atmaksā pievienotās vērtības nodokli trešās valsts vai trešās teritorijas reģistrētam nodokļa maksātājam”,
Ministru kabineta 18.12.2012. noteikumi Nr. 910 „Kārtība, kādā atmaksājams samaksātais pievienotās vērtības nodoklis par jauna transportlīdzekļa iegādi”
un citi ministru kabineta noteikumi, kas izdoti pamatojoties uz Pievienotās vērtības nodokļa likumu.

Sazinieties ar mums

Tikšanās laikā iepazīsimies, uzklausīsim jūsu vēlmes un vajadzības, lai varētu piedāvāt labāko un atbilstošāko sadarbības modeli.


Paldies, Jūsu pieteikums ir saņemts!

Mēs sazināsimies ar Jums tuvākajā laikā!