Mikrouzņēmuma nodoklis

Mikrouzņēmuma nodokļa maksātājs

mikrouzņēmums, kas izvēlējies maksāt mikrouzņēmuma nodokli.

Par mikrouzņēmumu ir tiesības būt:

  • individuālajam komersantam (IK);
  • individuālajam uzņēmumam (IU);
  • zemnieka vai zvejnieka saimniecībai (ZS vai ZvS);
  • fiziskajai personai, kas reģistrēta VID kā saimnieciskās darbības veicēja;
  • sabiedrībai ar ierobežotu atbildību (SIA).

Tiesīgs būt par mikrouzņēmumu ir, ja:

  • saimnieciskās darbības ieņēmumi – apgrozījums – kalendāra gadā nepārsniedz 40 000 EUR;
  • mikrouzņēmuma darbinieku skaits jebkurā brīdī nav lielāks par pieciem (darbinieku skaitā neietiek iekļauti prombūtnē esoši vai no darba atstādināti darbinieki),
  • dalībnieki (ja tādi ir) ir fiziskās personas;
  • SIA valdes locekļi ir tikai mikrouzņēmuma darbinieki (īpašnieki, dalībnieki un darba attiecībās esošas fiziskās personas).

Taksācijas periods 

Kalendāra gads.

Ar nodokli apliek

mikrouzņēmuma apgrozījumu.

Nodokļa likme 

Mikrouzņēmumu nodokļa likme 15%.

Deklarācija un iesniegšanas termiņš

Mikrouzņēmums iesniedz VID Mikrouzņēmumu nodokļa deklarāciju par katru ceturksni līdz ceturksnim sekojošā mēneša piecpadsmitajam datumam.

Normatīvie akti

  • likums "Par mikrouzņēmumu nodokli".

Sazinieties ar mums

Tikšanās laikā iepazīsimies, uzklausīsim jūsu vēlmes un vajadzības, lai varētu piedāvāt labāko un atbilstošāko sadarbības modeli.


Paldies, Jūsu pieteikums ir saņemts!

Mēs sazināsimies ar Jums tuvākajā laikā!