Mikrouzņēmuma nodoklis

Mikrouzņēmuma nodokļa maksātājs

mikrouzņēmums, kas izvēlējies maksāt mikrouzņēmuma nodokli.

Par mikrouzņēmumu ir tiesības būt:

  • individuālajam komersantam (IK);
  • individuālajam uzņēmumam (IU);
  • zemnieka vai zvejnieka saimniecībai (ZS vai ZvS);
  • fiziskajai personai, kas reģistrēta VID kā saimnieciskās darbības veicēja;
  • sabiedrībai ar ierobežotu atbildību (SIA).

Taksācijas periods 

Kalendāra gads.

Ar nodokli apliek

mikrouzņēmuma apgrozījumu.

Nodokļa likme 

Mikrouzņēmumu nodokļa likme:

  • 25% apgrozījumam līdz 25000 EUR;
  • 40% apgrozījumum virs 25000 EUR.

Deklarācija un iesniegšanas termiņš

Mikrouzņēmums iesniedz VID Mikrouzņēmumu nodokļa deklarāciju par katru ceturksni līdz ceturksnim sekojošā mēneša piecpadsmitajam datumam.

No 2021. gada 1. janvāra MUN maksātāja statusu vairs nevarēs iegūt sabiedrības ar ierobežotu atbildību (SIA), bet MUN maksātāja statusā jau reģistrētās SIA no 2022. gada 1. janvāra vairs nevarēs būt MUN maksātājs.

Pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksātājs nevarēs kļūt par MUN maksātāju. Kļūstot par PVN maksātāju, ar nākamo gadu persona zaudēs tiesības piemērot MUN maksātāja statusu.

Personas, kas ir reģistrētas kā darbinieki pie MUN maksātāja līdz 2020. gada beigām, darbu šādā statusā drīkst turpināt līdz 2021. gada 30.jūnijam. Pēc 2021. gada 1.jūlija darbinieku ienākumiem jāpiemēro darbaspēka nodokļi vispārējā kārtībā, t.i. ienākumiem jāpiemēro IIN un VSAOI.

Pieņemot darbinieku pēc 2021.gada 1.janvāra, par viņu vispārējā kārtībā ir jāmaksā algas nodoklis un VSAOI.

Mikrouzņēmums maksā mikrouzņēmumu nodokli līdz ceturksnim sekojošā mēneša 23. datumam, iemaksājot to vienotajā nodokļu kontā.

Mikrouzņemumu nodokļa maksātājs, kurš ir pārtraucis saimniecisko darbību  un nodokļa maksāšanu taksācijas periodā, nevar atkārtoti izvēlēties maksāt mikrouznēmumu nodokli tajā pašā taksācijas periodā un pēctaksācijas periodā jeb vēl vienu gadu pēc tam.

Sazinieties ar mums

Tikšanās laikā iepazīsimies, uzklausīsim jūsu vēlmes un vajadzības, lai varētu piedāvāt labāko un atbilstošāko sadarbības modeli.


Paldies, Jūsu pieteikums ir saņemts!

Mēs sazināsimies ar Jums tuvākajā laikā!