SIA dibināšana

Latvijā vispopulārākā uzņēmējdarbības forma ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA). Dibināšanas process ir salīdzinoši vienkāršs un ātrs. Šajā sadaļā apskatīsim galvenos nosacījumus, kas obligāti jāzin dibinot uzņēmumu Latvijā:

 • SIA (standarta);
 • SIA (Mikrouzņēmuma);
 • SIA (Mazkapitāla);
 • SIA (Mazkapitāla un Mikrouzņēmuma).

SIA (STANDARTA)

Latvijā SIA var nodibināt uz notariālas pilnvaras pamata. SIA Latvijā reģistrē Uzņēmumu reģistrs (UR).

Atbildība
SIA ir juridiskā persona. Tā uzskatāma par nodibinātu un iegūst juridiskās personas statusu ar dienu, kad tā ierakstīta komercreģistrā.
SIA par savām saistībām atbild ar visu savu mantu. SIA neatbild par dalībnieka saistībām un dalībnieks neatbild par SIA saistībām. SIA ir slēgta sabiedrība un tās daļas nav publiskās apgrozības objekts.

Nosacījumi

SIA Mazkapitāla SIA A/S
2 800 EUR un vairāk 1 - 2 800 EUR 35 000 EUR un vairāk
Pamatkapitāls līdz reģistrācijas pieteikuma iesniegšanai parakstāms pilnā apmērā un apmaksājams vismaz 50 procentu apmērā. Pārējā daļa apmaksājama viena gada laikā no dienas, kad sabiedrība ierakstīta komercreģistrā.
 
Pamatkapitāls līdz reģistrācijas pieteikuma iesniegšanai parakstāms un apmaksājams pilnā apmērā. Pamatkapitāls apmaksājams pilnībā ne vēlāk kā gada laikā no dibināšanas līguma parakstīšanas dienas

Dibinātāji (dalībnieki)

 • juridiskās / fiziskās personas (nav ierobežojumu);
 • rezidenti / nerezidenti (nav ierobežojumu);
 • minimālais dibinātāju skaits - 1 persona.

Valde (uzņēmuma vadība)

 • fiziskās personas (nav ierobežojumu);
 • rezidenti / nerezidenti (nav ierobežojumu);
 • minimālais skaits - 1 persona.

Dibināšanas process

Lēmums par dibināšanu » dokumentu sagatavošana » pamatkapitāla iemaksa pagaidu kontā » valsts nodevu un publikācijas "Latvijas vēstnesī" apmaksa » dokumentu iesniegšana Uzņēmumu reģistrā » lēmums par uzņēmuma reģistrēšanu.
Dokumentus ir jāiesniedz pēc komersanta juridiskās adreses piekritīgajā Uzņēmumu reģistra nodaļā.
Pieteikumu paraksta ar drošu elektronisko parakstu vai parakstu uz pieteikuma apliecina zvērināts notārs. 1dibinātāja SIA parakstu uz pieteikuma var apliecināt arī Uzņēmumu reģistrā. Tāpat jābūt apliecinātai šo personu rīcībspējai.
Valsts nodeva un maksa par publikāciju "Latvijas Vēstnesī" ir jāmaksā pirms pieteikuma iesniegšanas un to var izdarīt jebkurā bankā, norādot rekvizītus.
Par valsts nodevu un publikāciju var samaksāt arī ar maksājuma karti Uzņēmumu reģistrā dokumentu iesniegšanas brīdī.
Uzņēmumu reģistrs izskata dokumentus un pieņem lēmumu 5 darba dienu laikā.

Iesniedzamie dokumenti

 • Pieteikums (4.veidlapa);
 • Lēmums par dibināšanu;
 • Statūti;
 • Bankas izziņa vai cits bankas izdots dokuments, vai atzinums par mantisko ieguldījumu;
 • Dalībnieku reģistra nodalījums Nr.1;
 • Padomes locekļu piekrišana, ja tāda ir paredzēta;
 • Valdes locekļu piekrišana;
 • Valdes paziņojums par juridisko adresi;
 • Nekustamā īpašuma īpašnieka piekrišana komersanta juridiskās adreses reģistrācijai;
 • Kvīts vai tās kopija, vai internetbankas maksājuma izdruka par valsts nodevas apmaksu  publikāciju "Latvijas Vēstnesī".

Reģistrācijas izdevumi

 • valsts nodeva: 150 EUR;
 • publikācija "Latvijas Vēstnesī": 30 EUR;
 • bankas konta atvēršana 10 - 30 EUR;
 • dokumentu parakstīšana pie Uzņēmumu reģistra notāra no 20 EUR.

Pēc SIA reģstrēšanas uzņēmumam jāpieslēdz Elektroniskās deklarēšanas sistēma (EDS) Valsts ieņēmumu dienestā (VID), bankā pagaidu konts jāpārformē par uzņēmuma pastāvīgo kontu, jāizlemj par reģistrēšanos Pievienotās vērtības nodokļa (PVN) reģistrā. 

 

MIKRONODOKĻA SIA (MIKROUZŅĒMUMS)

Jau vairākus gadus Latvijā ir iespējams reģistrēt Mikronodokļa SIA. Piedāvājot iespēju reģistrēt Mikronodokļa SIA, valsts mērķis ir veicināt "mazo" uzņēmēju attīstību, izaugsmi piedāvājot atvieglotus nosacījumus nodokļu aprēķināšanā un grāmatvedības uzskaites vešanā.

Mikronodokļa SIA ir tāda pati juridiskā persona kā standarta SIA, bet ar sekojošiem nosacījumiem:

 • dibinātāji ir fiziskās personas;
 • apgrozījums kalendāra gadā nepārsniedz 100 000 EUR;
 • darbinieku skaits nevienā brīdī nav lielāks par pieciem;
 • ikmēneša darba alga vienam darbiniekam nepārsniedz 720 EUR;
 • SIA valdes locekļi ir tikai mikrouzņēmuma darbinieki.

Atvieglojumi

 • Mikronodokļa SIA aprēķina un maksā 12% (līdz 7000 EUR) un 15% (no 7000.01 EUR) nodokli no uzņēmuma apgrozījuma (no ieņēmumiem);
 • Aprēķinātais nodoklis jāmaksā reizi cetursknī;
 • Atskaite VID jāiesniedz reizi ceturksnī + gada pārskats.

Dibināšanas process

Dibināšanas process un iesniedzamo dokumentu saraksts ir identisks standarta SIA dibināšanas gadījumā (sk. augstāk).

Reģistrācijas izdevumi

 • valsts nodeva: 150 EUR;
 • publikācija "Latvijas Vēstnesī": 30 EUR;
 • bankas konta atvēršana 10 - 30 EUR;
 • dokumentu parakstīšana pie Uzņēmumu reģistra notāra no 20 EUR.

 

MAZKAPITĀLA SIA

Mazkapitāla SIA ir tāda pati juridiskā persona kā standarta SIA. Mazkapitāla SIA pamatkapitāls var būt mazāks par 2800 EUR, bet ar sekojošiem nosacījumiem:

 • sabiedrību dibina fiziskās personas, un dibinātāju maksimālais skaits ir pieci;
 • sabiedrības dalībnieki ir fiziskās personas, un to maksimālais skaits ir pieci;
 • sabiedrības valde sastāv no viena vai vairākiem valdes locekļiem un visi valdes locekļi ir sabiedrības dalībnieki;
 • sabiedrības dalībnieks vienlaikus ir dalībnieks tikai vienā sabiedrībā, kuras pamatkapitāls ir mazāks par 2800 euro.

Ar šādas SIA reģistrāciju komercreģistrā, sabiedrība automātiski neiegūst mikrouzņēmuma nodokļa maksātāja statusu.
Ja sabiedrība vienlaikus ar reģistrāciju vēlas iegūt mikrouzņēmuma nodokļa maksātāja statusu, tās dibinātājiem ir tiesības Uzņēmumu reģistrā vienlaikus ar pieteikumu par SIA ierakstīšanu komercreģistrā pieteikties mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusa iegūšanai.
SIA vienlaicīgi var būt mazkapitāla un mikronodokļa uzņēmums.
 
Dibināšanas process

Dibināšanas process un iesniedzamo dokumentu saraksts ir identisks standarta SIA dibināšanas gadījumā.

Reģistrācijas izdevumi

 • valsts nodeva: 22 EUR;
 • publikācija "Latvijas Vēstnesī": 15 EUR;
 • bankas konta atvēršana 10 - 30 EUR;
 • dokumentu parakstīšana pie Uzņēmumu reģistra notāra no 20 EUR.

 
 
 
 
Vienmēr izmantojiet jomas ekspertu pakalpojumus. Tas ļaus Jums ietaupīt laiku, naudu un pacietību.
Euroaudit speciālisti ir gatavi Jums sniegt nepieciešamo palīdzību.
 

Sazinieties ar mums

Tikšanās laikā iepazīsimies, uzklausīsim jūsu vēlmes un vajadzības, lai varētu piedāvāt labāko un atbilstošāko sadarbības modeli.


Paldies, Jūsu pieteikums ir saņemts!

Mēs sazināsimies ar Jums tuvākajā laikā!