Pastāvīgā pārstāvniecība Latvijā

Ārvalstu uzņēmumam ir jāreģistrē Pastāvīgā pārstāvniecība (turpmāk – PP) Latvijā, ja ir pastāvīgā vieta, kurā tiek veikta saimnieciskā darbība. Reģistrēt pastāvīgo pārstāvniecību Latvijā nepieciešams, ja ārvalstu uzņēmums veic būvniecības, būvniecības uzraudzības, vadības kā arī citus darbus Latvijas teritorijā vai piem. tiek īrēta noliktava.

Pastāvīgā pārstāvniecība Latvijā darbojas saskaņā ar noslēgtajām konvencijām par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu, kas noslēgtas starp Latviju un rezidenta valsti.

Ārvalstu uzņēmumam ir pastāvīgā pārstāvniecība Latvijā, ja vienlaikus ir ievēroti visi šādi noteikumi:

- nerezidents (ārvalsts komersants) Latvijā izmanto noteiktu darbības vietu;

- darbības vietu izmanto pastāvīgi vai tā ir izveidota nolūkā to izmantot pastāvīgi;

- darbības vietu izmanto saimnieciskās darbības veikšanai.

Neatkarīgi no minētajiem noteikumiem uzskata, ārvalstu uzņēmumam ir pastāvīgā pārstāvniecība Latvijā, tiek veikta vismaz viena no šādām darbībām:

- izmanto būvlaukumu vai veic celtniecības, montāžas vai instalācijas darbus, vai veic ar būvlaukumu vai minētajiem darbiem saistītu uzraudzības vai konsultatīvo darbību;

- izmanto dabas resursu pētīšanai vai iegūšanai paredzēto aprīkojumu vai iekārtas, urbšanas platformas un speciālos kuģus vai veic ar tiem saistīto pārraudzības vai konsultatīvo darbību;

- laika posmā vai laika posmos, kas kopumā pārsniedz 30 dienas jebkurā sešu mēnešu periodā, sniedz pakalpojumus, to skaitā konsultatīvos, vadības un tehniskos pakalpojumus, izmantojot savus darbiniekus vai piesaistīto personālu;

- izmanto fiziskās, juridiskās vai citas personas darbību savas saimnieciskās darbības vajadzībām, ja minētajai personai ir piešķirtas un tā regulāri (vairāk nekā vienu reizi taksācijas periodā) izmanto pilnvaras noslēgt līgumus nerezidenta (ārvalsts komersanta) vārdā.

Reģistrēt pastāvīgo pārstāvniecību Latvijā var VID 10 darba dienu laikā, tās reģistrācijai nav nepieciešams pamatkapitāls.

Ārvalstu uzņēmuma pastāvīgā pārstāvniecība ar tās darbību saistītos ieņēmumus un izdevumus un attiecīgi aktīvus un pasīvus uzņēmumu ienākuma nodokļa vajadzībām uzskaita nodalīti no ārvalstu uzņēmuma, kura pastāvīgā pārstāvniecība tā ir. Pastāvīgai pārstāvniecībai, kurai ir nodrošināta no nerezidenta atsevišķi nodalīta grāmatvedības uzskaite (t.sk., arī kopējā naudas kontā ieskaitīto līdzekļu atsevišķa uzskaite), neveidojas ar uzņēmumu ienākuma nodokli apliekamais objekts līdz brīdim, kad pastāvīgā pārstāvniecība sadala peļņu.

Svarīgākais

Iespēja reģistrēt pastāvīgo pārstāvniecību Eiropā. Var veikt komercdarbību, nav juridiska persona, jāsniedz gada pārkats.

Atskaites

Pastāvīgā pārstāvniecība Latvijā sniedz vispārējā kārtībā SOC atskaites (ja ir pieņemti darbinieki), PVN (ja ir reģistrēts), jāsniedz gada pārskats. Pastāvīgā pārstāvniecība Latvijā ir uzņēmumu ienākuma nodokļa maksātājs.

Nodokļi

Pastāvīgā pārstāvniecība Latvijā vispārējā kārtībā maksā IIN, SOC nodokļus par darbiniekiem un PVN, ja tādi veidojas. Pastāvīgā pārstāvniecība Latvijā maksā UIN, ja tiek sadalīta peļņa dividendēs vai ja veidojas nosacīti sadalītā peļņa.

Kāpēc izvēlēties Latviju:

 • Iespēja reģistrēt pārstāvniecību Eiropā, jo Latvija ir ES dalībvalsts;
 • Baltijas valstu centrs, plašs loģistikas centru tīkls;
 • Vienkārša nodokļu un grāmatvedības likumdošana;
 • Saprotoša un pretimnākoša attieksme pret uzņēmējiem no valsts iestādēm t.sk. no Valsts ieņēmumu dienesta;
 • UIN nodokļa likme - 0% reinvestējot peļņu: izdevīgi reģistrēt SIA, ja uzņēmums plāno ieguldīt turpmākajā SIA attīstībā. Latvija ir populārā IT nozares investoru vidū, kā arī Latvijas SIA joprojām ir aktuāla kā holdingkompānija nerezidentiem;
 • Īss un vienkārš juridiskās personas reģistrēšanas process (5 dienu laikā);
 • PVN numurs Eiropā. Latvijai ir noslēgtas 62 konvencijas par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu.

Kāpēc izvēlēties Euroaudit:

 • Vairāk kā 15 gadi grāmatvedības tirgū;
 • Personālā 20 kvalificēti grāmatveži un konsultanti;
 • Brīvi runājam latviešu, krievu, angļu valodās;
 • Pilns grāmatvedības cikls (dokumentu apstrāde, pārbaude, ievadīšana grāmatvedības programmā, atskaišu sagatavošana un iesniegšana);
 • Plaši izmantojam darbā ar klientiem lielu datu apjomu eksportu (Excel, XML);
 • Liela pieredze PVN uzskaitē Latvijā ārvalstu uzņēmumiem;
 • Civiltiesiskā apdrošināšana;
 • Plašs sadarbības partneru loks: Tallina, Viļņa, Minska, Maskava, Kijeva, Baku. Sadarbojamies dažādu jautājumu risināšanā klientu vārdā.
 • Pareiza izvēle, ja Jums nepieciešama uzņēmuma filiāle Eiropā.

Euroaudit ir Jūsu Pārstāvniecība Latvijā, kas sniedz nodokļu konsultāciju, grāmatvedības pakalpojumu un juridisko personu reģistrācijas pakalpojumus. Lūgums sazināites ar ar mūsu speciālistiem pa tālr. +371 25900918 vai e-pastu: info@euroaudit.lv

Sazinieties ar mums

Tikšanās laikā iepazīsimies, uzklausīsim jūsu vēlmes un vajadzības, lai varētu piedāvāt labāko un atbilstošāko sadarbības modeli.


Paldies, Jūsu pieteikums ir saņemts!

Mēs sazināsimies ar Jums tuvākajā laikā!