Spółka zależna

Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjne rejestruje się na Łotwie jako spółki handlowe. Najpopularniejszą z tych form jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zwana dalej Sp. z o.o. Spółka zależna to spółka handlowa lub spółdzielnia zarejestrowana w Republice Łotewskiej, europejska grupa interesów gospodarczych zarejestrowana w Republice Łotewskiej, europejska spółka spółdzielcza lub europejska spółka handlowa, lub spółka handlowa zarejestrowana w innym kraju zagranicznym, kontrolowana przez spółkę dominującą.

Zgodnie z procedurą ogólną, na Łotwie obowiązuje zasada podziału odpowiedzialności prawnej (§ 137 ustawy o prawie handlowym), tzn. spółka odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem, w związku z czym nie odpowiada za zobowiązania akcjonariusza, a akcjonariusz nie odpowiada za zobowiązania spółki, lub innymi słowy, spółka dominująca nie odpowiada za zobowiązania spółki zależnej i odwrotnie.

Jednakże, podział odpowiedzialności prawnej nie jest wystarczającym powodem, aby nie stosować odpowiedzialności spółki dominującej za naruszenia prawa konkurencji przez spółkę zależną. Tym samym 17 maja 2018 roku Sąd Najwyższy Republiki Łotewskiej przyjął wyrok utrwalający w łotewskim prawie konkurencji zapis, że spółki dominujące mogą ponosić wspólną odpowiedzialność za naruszenia prawa konkurencji popełnione przez spółki zależne. Oznacza to, że Rada ds. Konkurencji (RK) w przypadkach naruszeń prawa konkurencji będzie miała prawo objąć spółki dominujące odpowiedzialnością za ograniczenia konkurencji, których dopuściły się spółki zależne również w przyszłości.

Sp. z o.o. zostaje zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorstw w terminie 5 dni roboczych. Sp. z o.o. podlega Zarządowi, który ponosi odpowiedzialność za jej działalność. Jego członkami mogą być zarówno rezydenci, jak i nierezydenci. Nie obowiązują żadne ograniczenia w działalności gospodarczej Sp. z o.o., w tym w zakresie wyboru rodzajów działalności.

Najważniejsze aspekty

Może prowadzić działalność handlową, jest osobą prawną, musi złożyć sprawozdanie roczne.

Podatki i Sprawozdania

Spółka z o.o. ma obowiązek składania wszystkich przewidzianych prawem sprawozdań podatkowych zgodnie z procedurą ogólną:

 • sprawozdanie dotyczące podatku socjalnego (zwanego dalej SOC) i indywidualnego podatku dochodowego (zwanego dalej IIN) (jeżeli zatrudnia pracowników); 
 • sprawozdanie dotyczące podatku od wartości dodanej (zwanego dalej VAT), jeżeli została zarejestrowana;
 • należy złożyć sprawozdanie roczne;
 • Sp. z o.o. jest płatnikiem podatku dochodowego od przedsiębiorstw (zwanego dalej EIT);
 • jak również inne sprawozdania podatkowe w zależności od zakresu działalności danej spółki, np. sprawozdanie z podatku od zasobów naturalnych, sprawozdanie z podatku akcyzowego itp.

Dlaczego warto wybrać Łotwę:

 • Możliwość zarejestrowania przedstawicielstwa w Europie, ponieważ Łotwa jest państwem członkowskim UE;
 • Centrum krajów bałtyckich, rozległa sieć centrów logistycznych;
 • Proste przepisy podatkowe i księgowe;
 • Postawy władz wobec przedsiębiorców cechująca się zrozumieniem i chęcią pomocy, w tym Urzędu Skarbowego;
 • Stawka CIT w wysokości 0% od reinwestowanych zysków: Rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest opłacalna, jeżeli spółka planuje zainwestować w dalszy rozwój tej spółki. Łotwa jest popularna wśród inwestorów z branży IT;
 • Krótki i prosty proces rejestracji osoby prawnej (do 5 dni);
 • Europejski numer VAT. Łotwa zawarła 62 umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od płacenia podatków.

Dlaczego warto wybrać Euroaudit:

 • Ponad 20 lat na rynku księgowości;
 • Personel składający się z 20 wykwalifikowanych księgowych i konsultantów;
 • Mówimy płynnie po łotewsku, rosyjsku i angielsku;
 • Pełny cykl rozliczeniowy (przetwarzanie dokumentów, weryfikacja, wejście do programu rozliczeniowego, przygotowanie i przekazanie raportów);
 • W pracy z klientami szeroko wykorzystujemy eksport dużych ilości danych (Excel, XML);
 • Bogate doświadczenie w księgowości VAT na Łotwie firm zagranicznych;
 • Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej;
 • Duża sieć partnerów: Tallinn, Wilno, Kijów, Baku. Współpracujemy przy załatwianiu różnych spraw w imieniu naszych klientów.
 • Właściwy wybór, jeśli potrzebujesz oddziału w Europie.

Euroaudit jest Państwa przedstawicielem na Łotwie świadczącym usługi doradztwa podatkowego, księgowości i rejestracji osób prawnych. Prosimy o kontakt z naszymi specjalistami pod numerem telefonu +371 25900918 lub pocztą elektroniczną: info@euroaudit.lv

Contact us

During the introductory meeting, we listen to our client’s wishes and needs, in order to offer the most appropriate model of cooperation.


Thank you for your application

We will contact you soon!