Ettevõtte registreerimine

Piiratud vastutusega äriühing on Lätis kõige levinum ettevõtlusvorm.

Piiratud vastutusega äriühingu registreerimine ei ole keeruline, juhul kui võtta arvesse kõiki nõudeid. Piiratud vastutusega äriühingu registreerimiseks peab klient kindlasti teadma järgmist:

  • ettevõtte nimi;
  • asutajad (põhikirjajärgse kapitali summa ja osanike osade suurused); juriidiline/füüsiline isik (ilma piiranguteta);
  • juhatus – füüsilised isikud (ilma piiranguteta);
  • juriidiline aadress.

Euroaudit aitab teid nii nõustamise kui ka registreerimisprotsessis osalemisega, seda alates dokumentide ettevalmistamisest kuni nende sisseandmiseni. 

Tänu kogemusele ja edukale koostööle äriregistriga registreerib Euroaudit iga kuu ligi kümme uut ettevõtet.

Euroaudit teeb omalt poolt kõik, et teie võiksite mõelda märksa olulisema – ettevõtte kasvu peale.

Võtke meiega ühendust

Kohtumisel kuulame ära teie soovid ja eesmärgid ning pakume välja parima koostöövariandi.


Thank you for your application

We will contact you soon!