E-kaubanduse


E-kaubandus on kaubanduse viis, kus kaupu või teenuseid müüakse või ostetakse internetis. E-kaubanduse platvormid võimaldavad ettevõtjatel pakkuda oma tooteid ja teenuseid internetis ning tarbijatel neid osta, kasutades veebipoode, kaubandusplatvorme, mobiilirakendusi jne.
 

E-kaubanduse eelised ettevõtjatele
 

 1. Laiem sihtrühm: e-kaubanduse platvormid pakuvad ettevõtjatele võimalust jõuda laiema sihtrühmani, mida võib olla raske saavutada traditsiooniliste müügimeetoditega.
 2. Väiksemad kulud: e-kaubanduse platvormid võivad olla majanduslikult kasulikud, sest need võimaldavad ettevõtjatel vähendada fikseeritud müügikulusid, nt rendimaksed jms.
 3. Suurem kasumlikkus: e-kaubanduse platvormid võivad olla kasumlikumad, sest need võimaldavad ettevõtjatel jõuda suurema sihtrühmani ja müüa rohkem kaupu ja teenuseid, ilma füüsilist kohalolekut laiendamata.
 4. Efektiivne turundusvahend: e-kaubanduse platvormid võimaldavad ettevõtjatel kasutada digitaalset turundust, mis võib võrreldes traditsioonilise turundusega olla kasulikum, sest see on sihitud ja võib jõuda suurema ja konkreetsema sihtrühmani.
 5. Mugavus ja paindlikkus: e-kaubanduse platvormid võimaldavad ettevõtjatel tegutseda igal ajal ja igalt poolt, pakkudes seeläbi paindlikkust ja mugavust.
 6. Andmed ja analüütika: e-kaubanduse platvormid võimaldavad ettevõtjatel saada andmeid ja analüütikat tarbija käitumise ja ostuharjumuste kohta, mis võivad aidata täiustada tooteid ja teha tõhusamat turundust.
 7. Tarnevõimalused: e-kaubanduse platvormid võimaldavad ettevõtjatel pakkuda erinevaid tarnevalikuid, mis võivad suurendada tarbijate rahulolu ja usaldust.

Kokkuvõttes pakuvad e-kaubanduse platvormid ettevõtjatele laia tootevalikut, suuremat kasumlikkust, mugavust ja paindlikkust, andmeid ja analüütikat ning erinevaid tarnevõimalusi, mis võivad suurendada ettevõtte kasumit ja konkurentsivõimet.
 

E-kaubanduse olulised aspektid
 

Ettevõttele, kes juba tegeleb või plaanib tegeleda e-kaubandusega, on oluline mõista, kuidas kohaldada käibemaksu (KM) konkreetses olukorras.

KM rakendamist määravad sellised aspektid nagu kauba tarnimise koht, teenuse saaja elukoht ja kas kauba või teenuse saaja on registreeritud maksukohustuslasena konkreetses ELi liikmesriigis või mitte.

ELi liikmesriikides on erinevad KM määrad, seega tuleb kaupade kaugmüügi/teenuse osutamise korral mitte registreeritud maksukohustuslasena rakendada vastava liikmesriigi KM määra.

Oluline on tutvuda terminitega nagu kaugmüük või elektrooniliselt osutatud teenused. See aitab kindlaks teha, millise e-kaubanduse tüübiga ettevõtja tegeleb.

Lisaks tuleb hinnata, kas e-kaubanduse teenuste osutamisel tekib ettevõtjale kohustus tasuda loodusvarade maks konkreetse ELi liikmesriigis, kus kaupade tarnimine toimub.
 

Toodete kaugmüük

Toodete kaugmüük EL territooriumil on toodete tarnimine, kus toodete tarnija (müüja) või kolmas isik (müüja nimel) saadab või transpordib kaupu liikmesriigist A liikmesriiki B, näiteks Lätist Eestisse.

Lisaks tuleb arvestada kahe tingimusega:

a) kauba saaja ei ole registreeritud maksukohustuslane, teises liikmesriigis registreerimata maksukohustuslane või isik, kes ei ole maksukohustuslane;

b) tarnitud kaubad ei ole uued transpordivahendid ega kaubad, mis on mõeldud paigaldamiseks või seadistamiseks.
 

Elektroonilised teenused
 

Elektroonilised teenused hõlmavad teenuseid, mis osutatakse läbi interneti või elektroonilise võrgu ning mida olemuslikult osutatakse enamasti peamiselt automaatselt ja minimaalse inimsekkumisega ning mida ei ole võimalik tagada ilma infotehnoloogia abita.

Elektroonilised teenused on samad teenused, mis on sätestatud määruse 282/2011 artiklis 7, sealhulgas:

 • veebilehtede hooldus, internetiressursside pakkumine, tarkvara ja seadmete kaughooldus;
 • tarkvara tarnimine ja uuendamine;
 • piltide, teksti ja teabe pakkumine ning juurdepääs andmebaasidele;
 • muusika, filmide ja mängude, sealhulgas hasartmängude pakkumine, samuti poliitiliste, kultuuriliste, kunstiliste, spordi, teaduse ja meelelahutuse saadete ning uudiste pakkumine;
 • kaugõpe.
   

Olulisim
 

Alates 2021. aasta 1. juulist on kogu Euroopa Liidus kehtestatud ühtne käibemaksuregistri piirmäär 10 000,00 eurot, kui tehingud on tehtud eraisikute ja osapooltega, kes ei ole käibemaksukohustuslased.

Selle piirmäära ületamisel on kauplejal kaks võimalust:

a) registreeruda konkreetse liikmesriigi käibemaksukohustuslaseks ja tasuda käibemaks konkreetses liikmesriigis;

b) registreeruda käibemaksu erirežiimis (OSS - ühtne kontaktpunkt), mis võimaldab kauplejatel deklareerida käibemaksu - mida tavaliselt tuleb maksta mitmes Euroopa Liidu (EL) riigis - ainult ühes EL-i riigis. Seetõttu ei pea kauplejad registreeruma käibemaksukohustuslastena igas liikmesriigis, kus asuvad nende kliendid.

Meie arvates on Läti ettevõtetel mõistlikum registreeruda VID OSS režiimis kasutamiseks Lätis ja esitada OSS käibedeklaratsioon üks kord kvartalis, kuid igat juhtumit tuleb individuaalselt kaaluda, kaasates valdkonna spetsialiste.
 

Läti spetsiifika

E-kaubanduse käivitamisel peavad ettevõtjad võtma arvesse ja ja registreerima kodulehe, e-poe või mobiilirakenduse Maksu- ja Tolliametis (MTA) struktuuriüksusena, kui:

 • nimetatud müügikanalites müüakse kaupu või teenuseid;
 • kodulehel on näidatud hinnad;
 • on makse- või tellimisvõimalus;
 • kodulehele on paigutatud reklaamibännereid või linke teistelt organisatsioonidelt, mille eest saadakse tasu;
 • müüakse kaupu või teenuseid kaubandusplatvormidel, mis kuuluvad kellelegi teisele (Amazon, eBay, Etsy, Mozello jne).

Läti seadusandlus näeb ette, et ettevõtte peab tagama täieliku teabe igast tehtud ostust ning esitama selle juhul, kui seda nõuab näiteks Maksu- ja Tolliamet. Seetõttu on oluline koguda kogu teave korrektselt ja täpselt kaubandusplatvormidelt ning esitada selle alusel õiged maksuaruanded - seda tagab Euroaudit.
 

Euroaudit pakub
 

Teie e-äri arendamine koostöös Euroauditi raamatupidamisega. Me mõistame raamatupidamise ja finantsprobleeme ettevõtetes, mis keskenduvad e-kaubandusele ning pakume soovitusi ja tuge, et teie raamatupidamine ja rahandus oleksid korras.

Oma raamatupidamisteenuste pakkumisel pöörame tähelepanu aspektidele nagu maksuplaanid, ettevõtte juhtimise regulaarne finantsaruandlus ning anname soovitusi, kuidas korraldada tõhusalt finantsdokumentide liikumist ettevõttes. Euroauditi teadmiste ja parendatud raamatupidamisvahendite abil saate keskenduda oma e-äri arendamisele, samal ajal kui me kanname hoolt teie raamatupidamise eest.

Töötage koos meiega, et tagada efektiivne, täpne ja usaldusväärne raamatupidamine, mis on kohandatud teie e-kaubanduse vajadustele.

Miks valida Euroaudit:
 

 • Üle 5-aastane kogemus töös klientidega, kes tegelevad kaubandusplatvormidega:
Amazon.com Ebay Shopify
Etsy Booking.com Airbnb
HobbyHall.fi Kaup24.ee pigu.lt
 
 • Paindlik lähenemine töös kliendi välja töötatud kaubandussüsteemidega;
 • Kogemused maksesüsteemidega nagu Paypal, Stripe, Revolut, Currenxie, Binance, Payoneer jne;
 • Euroauditil on välja töötatud individuaalsed aruandluse töötlemise süsteemid, mis võimaldavad täpselt ja vigadeta töödelda kaubandusplatvormide suuri andmemahte (sõltumata tehingute arvust);
 • Klient ühendab Euroauditi oma kaubandusplatvormiga vaatamisrežiimis ja ei pea muretsema aruannete koostamise pärast. Euroauditi spetsialistid koostavad andmed igakuise info alusel otse platvormidelt. Kõik konfidentsiaalsusnõuded on rangelt täidetud;
 • Euroaudit teeb maksuarvutused ja esitab maksuaruanded kaubandusplatvormi aruannete alusel;
 • Euroaudit teeb koostööd teiste EL-i raamatupidamisteenuse pakkujatega, valmistab ette aruandluse esitamiseks vajalikud andmed ja teabe teiste riikide ettevõtetele;
 • Registreerime käibemaksunumbri Lätis, koostöös partneritega ka Eestis ja Leedus.

Võtke meiega ühendust

Kohtumisel kuulame ära teie soovid ja eesmärgid ning pakume välja parima koostöövariandi.


Thank you for your application

We will contact you soon!