Püsiv tegevuskoht Lätis

Välisettevõte peab Lätis registreerima püsiva tegevuskoha, kui tal on riigis alaline koht, kus teostab majandustegevust. Lätis on vaja registreerida püsiv tegevuskoht, kui välisriigi ettevõte teostab Läti territooriumil ehitustegevust, ehitusjärelevalvet, ehituse juhtimist või muid töid või näiteks siis, kui Lätis üüritakse ladu.

Lätis asuv püsiv tegevuskoht tegutseb Läti ja residendi riigi vahel sõlmitud topeltmaksustamise vältimise ja maksudest hoidumise tõkestamise lepingute kohaselt.

Välisettevõttel on Lätis püsiv tegevuskoht, kui korraga on täidetud kõik järgmised tingimused:

- mitteresident (välisettevõte) kasutab Lätis kindlat tegevuskohta;

- tegevuskohta kasutatakse alaliselt või see on loodud eesmärgiga seda alaliselt kasutada;

- tegevuskohta kasutatakse majandustegevuseks.

Sõltumata ülalnimetatud tingimustest, leitakse, et välisettevõttel on Lätis püsiv tegevuskoht, kui teostatakse vähemalt üht järgmistest tegevustest:

- kasutab ehitusplatsi või viib läbi ehitus-, monteerimis- või paigaldustöid või teeb ehitusplatsi või eelnimetatud tööde üle järelevalvet või pakub nendega seoses nõustamist;

- kasutab aparatuuri või seadmeid, puurplatvorme või erilaevu loodusvarade uurimiseks ja kaevandamiseks või teostab nende üle järelevalvet või pakub teemakohast nõustamist;

- osutab teenuseid, sealhulgas nõustamis-, juhtimis- ja tehnilisi teenuseid, kasutades oma töötajaid või välistöötajaid perioodil või perioodidel, mis kokku ületab 30 päeva kuuekuulise perioodi jooksul;

- kasutab oma majandustegevuse jaoks füüsilist, juriidilist või muud isikut, juhul kui sellele isikule on antud luba mitteresidendi (välisettevõtte) nimel lepinguid sõlmida ja isik kasutab seda regulaarselt (rohkem kui üks kord maksustamisperioodi jooksul).

Lätis asuvat püsivat tegevuskohta saab riigitulude teenistuses registreerida 10 tööpäeva jooksul; registreerimine ei nõua omakapitali.

Välisettevõtte püsiv tegevuskoht registreerib ettevõtte tulumaksu arvestamiseks oma tegevusega seotud tulud ja kulud ning vastavalt ka aktiva ja passiva eraldi sellest välisettevõttest, mille püsiv tegevuskoht ta Lätis on. Kui püsiva tegevuskoha raamatupidamist teostatakse mitteresidendist eraldi (sealhulgas ka juhul, kui ühisele arvelduskontole krediteeritud rahaliste vahendite kohta on eraldi raamatupidamine), ei teki ettevõtte tulumaksustamiseks maksuobjekti kuni hetkeni, mil püsiv tegevuskoht kasumit jaotab.

Kõige olulisemad aspektid

Võimalus registreerida püsiv tegevuskoht Euroopas. Kaubanduslik tegevus on lubatud, ei ole juriidiline isik, peab esitama majandusaasta aruande.

Aruanded

Lätis asuv püsiv tegevukoht peab esitama aruande sotsiaalkindlustusmaksete kohta (juhul, kui töötajad on palgatud) üldise korra kohaselt, ettevõtte käibemaksu aruande (juhul, kui on registreeritud käibemaksukohustuslaseks), majandusaasta aruande. Lätis asuv püsiv tegevuskoht on ettevõtte tulumaksu kohustuslane.

Maksud

Lätis asuv püsiv tegevuskoht maksab töötajate tulumaksu, sotsiaalkindlustust ja ettevõtte käibemaksu, kui neid rakendatakse, üldise korra kohaselt. Püsiv tegevuskoht maksab ettevõtte tulumaksu, kui kasum jaotatakse dividendideks või kui saadakse tingimuslikult jaotatud kasum.

Põhjused, miks valida Läti:

 • võimalus registreerida esindus Euroopas, kuna Läti on EL-i liikmesriik;
 • Baltimaade keskus, ulatuslik logistikakeskuste võrk;
 • lihtsad maksu- ja raamatupidamisalased õigusaktid;
 • ametiasutuste, sh riigitulude teenistuse, mõistev ja vastutulelik suhtumine ettevõtjatesse;
 • reinvesteeritud kasumilt on ettevõtte tulumaksu määr 0%: piiratud vastutusega äriühingu registreerimine on kulutõhus, kui ettevõte plaanib investeerida piiratud vastutusega äriühingu edasisesse arengusse. Läti on IT-valdkonna investorite seas populaarne ja Läti piiratud vastutusega äriühing on endiselt mitteresidentide valdusühinguna oluline;
 • lühike ja lihtne juriidilise isiku registreerimise protsess (5 päeva jooksul);
 • käibemaksukohustuslase number Euroopas. Läti on sõlminud 62 topeltmaksustamise vältimise ja maksudest hoidumise tõkestamise lepingut.

Põhjused, miks valida Euroaudit:

 • oleme raamatupidamisvaldkonnas olnud tegev enam kui 15 aastat;
 • 20 kvalifitseeritud raamatupidajat ja konsultanti;
 • räägime vabalt läti, vene ja inglise keelt;
 • pakume täielikku raamatupidamistsüklit (dokumentide menetlemine, kontrollimine, raamatupidamisprogrammi sisenemine, aruannete koostamine ja esitamine);
 • klientidega töötades kasutame laialdaselt suurte andmemahtude eksportimist (Excel, XML);
 • ulatuslik kogemus käibemaksuarvestuse alal välismaa ettevõtetele Lätis;
 • tsiviilvastutuskindlustus;
 • meil on suur partnerite võrgustik Tallinnas, Vilniuses, Minskis, Moskvas, Kiievis ja Bakuus. Teeme nendega oma klientide nimel koostööd mitmesuguste küsimuste lahendamisel;
 • oleme õige valik, kui vajate filiaali Euroopas.

Euroaudit on teie esindaja Lätis, pakkudes maksunõustamise, raamatupidamise ja juriidiliste isikute registreerimise teenuseid. Palun pöörduge meie spetsialistide poole telefonil +371 25900918 või e-posti teel: info@euroaudit.lv.

Võtke meiega ühendust

Kohtumisel kuulame ära teie soovid ja eesmärgid ning pakume välja parima koostöövariandi.


Thank you for your application

We will contact you soon!