Käibemaksu registreerimine Lätis

Välisettevõte peab arvestama olukordadega, mille puhul on kohustus registreerida end Läti käibemaksukohustuslaste registris ka siis, kui Lätis ei ole registreeritud filiaali, esindust ega muud ettevõtlusvormi.

Mõnes teises EL-i liikmesriigis asuv isik (samuti kolmandast riigist pärit ettevõte) peab Lätis registreerima käibemaksukohustuslase numbri, kui on täidetud järgmised tingimused (käibemaksuseaduse paragrahv 60).

Kui teise liikmesriigi maksukohustuslane tarnib kaupu isikule, kellel Euroopas pole käibemaksukohustuslase numbrit või kes on registreerimata maksukohustuslane, ja sellised kaubad monteeritakse või paigaldatakse Läti tolliterritooriumil, siis peab teise liikmesriigi maksukohustuslane enne tehingu tegemist registreerima end riigitulude teenistuse käibemaksukohustuslaste registris, sõltumata monteeritud või paigaldatud kauba väärtusest.

Teise liikmesriigi maksukohustuslane registreerib end kaupade kaugmüügi korral riigitulude teenistuse käibemaksukohustuslaste registris:

a) 30 päeva jooksul pärast seda, kui eelmise või jooksva kalendriaasta kaubatarnete koguväärtus on jõudnud 35 000 euroni või selle ületanud; registreerida on võimalik ka enne nimetatud registreerimiskünnise saavutamist;

b) enne tehingu tegemist, kui tarnitakse selliseid kaupu, mida maksustatakse Läti tollipiirkonnas aktsiisiga, sõltumata tarnitava aktsiisiga maksustatava kauba väärtusest.

Kui teise liikmesriigi maksukohustuslase Lätis asuv püsiv tegevuskoht tegeleb sellise isiku kaupade tarnimise või teenuste osutamisega Läti tolliterritooriumil, registreerib ta enne selliste tehingute tegemist Lätis käibemaksukohustuslase numbri. Püsiv tegevuskoht on mis tahes koht, välja arvatud isiku ettevõtte asutamise koht, mida iseloomustab piisav püsivusaste ning inim- ja tehniliste ressursside jaoks sobiv struktuur, mis võimaldab seeläbi tagada osutatavaid teenuseid või kasutada sellise püsiva tegevuskoha vajaduste katmiseks pakutavaid teenuseid.

Käibemaksuseaduse 10. paragrahvi kohaselt peetakse kauba kaugmüügiks kauba tarnimist juhtudel, kus kauba tarnija või kauba tarnija nimel tegutsev kolmas isik saadab või veab kaubad ühest liikmesriigist teise, kui kõik järgmised tingimused on täidetud:

1) kauba saajal puudub Euroopas käibemaksukohustuslase number, ta on teise liikmesriigi registreerimata maksukohustuslane või mittemaksukohustuslane;

2) tarnitud kaup ei ole uus transpordivahend ega kokkupanekuks ega paigaldamiseks mõeldud kaup;

3) eelmisel või jooksval kalendriaastal tarnitud kauba koguväärtus (ilma käibemaksuta) on jõudnud või ületanud vastavas liikmesriigis kehtestatud maksukohustuslaste registris registreerimise künnise või kauba tarnija on otsustanud end registreerida kaugmüügi eesmärgil asjakohase liikmesriigi maksukohustuslaste registris enne registreerimiskünnise saavutamist või kui tarnitavad kaubad on aktsiisikaubad.

Neid kaugmüügitingimusi ei kohaldata kasutatud kaupade, kunstiteoste, kollektsiooni- või antiikesemete tarnetele, mida maksustatakse vastavalt maksustamise erikorrale.

Lätis tuleb end käibemaksukohustuslasena registreerida 10 tööpäeva jooksul riigitulude teenistuses. Juhul, kui käibemaksu kohaldatakse, peab välisettevõte esitama riigitulude teenistusele käibemaksuaruande ja maksma seda maksu Läti eelarvesse.

Põhjused, miks valida Läti:

 • võimalus registreerida esindus Euroopas, kuna Läti on EL-i liikmesriik;
 • Baltimaade keskus, ulatuslik logistikakeskuste võrk;
 • lihtsad maksu- ja raamatupidamisalased õigusaktid;
 • ametiasutuste, sh riigitulude teenistuse, mõistev ja vastutulelik suhtumine ettevõtjatesse;
 • reinvesteeritud kasumilt on ettevõtte tulumaksu määr 0%: piiratud vastutusega äriühingu registreerimine on kulutõhus, kui ettevõte plaanib investeerida piiratud vastutusega äriühingu edasisesse arengusse. Läti on IT-valdkonna investorite seas populaarne ja Läti piiratud vastutusega äriühing on endiselt mitteresidentide valdusühinguna oluline;
 • lühike ja lihtne juriidilise isiku registreerimise protsess (5 päeva jooksul);
 • käibemaksukohustuslase number Euroopas. Läti on sõlminud 62 topeltmaksustamise vältimise ja maksudest hoidumise tõkestamise lepingut.

Põhjused, miks valida Euroaudit:

 • oleme raamatupidamisvaldkonnas olnud tegev enam kui 15 aastat;
 • 20 kvalifitseeritud raamatupidajat ja konsultanti;
 • räägime vabalt läti, vene ja inglise keelt;
 • pakume täielikku raamatupidamistsüklit (dokumentide menetlemine, kontrollimine, raamatupidamisprogrammi sisenemine, aruannete koostamine ja esitamine);
 • klientidega töötades kasutame laialdaselt suurte andmemahtude eksportimist (Excel, XML);
 • ulatuslik kogemus käibemaksuarvestuse alal välismaa ettevõtetele Lätis;
 • tsiviilvastutuskindlustus;
 • meil on suur partnerite võrgustik Tallinnas, Vilniuses, Minskis, Moskvas, Kiievis ja Bakuus. Teeme nendega oma klientide nimel koostööd mitmesuguste küsimuste lahendamisel;
 • oleme õige valik, kui vajate filiaali Euroopas.

Euroaudit on teie esindaja Lätis, pakkudes maksunõustamise, raamatupidamise ja juriidiliste isikute registreerimise teenuseid. Palun pöörduge meie spetsialistide poole telefonil +371 25900918 või e-posti teel: info@euroaudit.lv.

Võtke meiega ühendust

Kohtumisel kuulame ära teie soovid ja eesmärgid ning pakume välja parima koostöövariandi.


Thank you for your application

We will contact you soon!