LatvianRussian (CIS)English (United Kingdom)
Vārda dienas svin: Irita, Ita, Lilita

Mikrouzņēmuma nodoklis - kam izdevīgs, kam nē!!

08 jūnijs 2011

Pēdējā laikā Latvijā pieaug reģistrēto mikrouzņēmumu skaits, kas veicina ekonomikas straujāku attīstību. Dibinot mikrouzņēmumu, uzņēmējam jāpatur prātā, ka šāda veida darbībai ir daudz plusu, bet jārēķinās arī ar mīnusiem.

Viens no iemesliem, kāpēc daudzi uzņēmēji izšķiras par šādu soli, ir vēlme legalizēt savu uzņēmējdarbību, ieņēmumus un „iziet” no ēnu biznesa. Mikrouzņēmuma statuss ļauj maksāt mazākus nodokļus, tāpēc daudzi izšķiras strādāt legāli un lieki neriskēt, jo nevēlas Valsts ieņēmumu dienesta (VID) pārbaudes un soda sankcijas par nereģistrētu uzņēmējdarbību.

Mikrouzņēmums ir arī veids, kā legalizēt aploksnēs maksājamās algas. Ir gadījumi, kad uzņēmums dibina papildus mikrouzņēmumu tieši šādiem mērķiem, taču tad jāņem vērā svarīgs aspekts, kas varētu kļūt aktuāls tuvākajā laikā - vai mikrouzņēmums nestrādā tikai vienam uzņēmumam, t.i., sniedz savus pakalpojumus vai pārdod preci tikai vienam klientam un tādā veidā mikrouzņēmuma darbinieki nekļūst par algas nodokļa maksātājiem konkrētam uzņēmumam Iedzīvotāju ienākuma nodokļa likuma izpratnē.

VID statistika liecina, ka laikā no 2010.gada septembra līdz šā gada maijam Latvijā apstiprināts 11 278 mikrouzņēmums.

Mikrouzņēmumu dibināšana īpaši izdevīga ir pakalpojumu sniegšanas nozarēs, kur cilvēks ar savu darbu veido lielu pievienoto vērtību. Turklāt, ja nodarbināts maksimāli atļautais darbinieku skaits jeb pieci cilvēki, mikrouzņēmuma nodokļa maksāšana būs izdevīgāka (sk. aprēķina piemēru).

 

Atšķirības SIA un mikrouzņēmuma nodokļa maksātājiem

 

 
mikro bilde
 
 
Savukārt mikrouzņēmums nederēs tirdzniecības un ražošanas uzņēmumiem, kur lielāko daļu pamatizmaksu veido preču un ražošanas izejvielu iepirkšana (sk. aprēķina piemēru).
 

Galvenie nosacījumi, lai kļūtu par mikrouzņēmuma nodokļa maksātāju, ir:

 • Apgrozījums kalendārā gada laikā līdz 70 000 Ls; 
 • Darbinieku skaits līdz 5; 
 • Viena darbinieka ienākums nav lielāks par 500 Ls mēnesī.
 

Par mikrouzņēmuma nodokļa maksātāju var kļūt SIA, individuālais komersants, individuālais uzņēmums, zemnieku vai zvejnieku saimniecība, fiziska persona, kas reģistrēta VID kā saimnieciskās darbības veicējs, ievērojot iepriekšminētos nosacījumus.

Mikrouzņēmuma nodoklis 9% apmērā jāaprēķina un jāmaksā no uzņēmuma apgrozījuma. Ja apgrozījums tiek pārsniegts, pārsniegumam tiek piemērota likme 20 % un no nākamā gada 1. janvāra tiek zaudēts mikrouzņēmuma statuss.

Jāņem vērā - ja apgrozījums 12 mēnešos pārsniedz 35 000Ls, uzņēmumam ir jāreģistrējas kā PVN maksātājam.

Mikrouzņēmuma darbiniekiem, aprēķinot darba algu, nav tiesību uz atvieglojumiem, t.i. neapliekamo minimumu, atvieglojumiem par apgādājamo personu. Mikrouzņēmuma darbiniekiem no ikmēneša darba algas netiek aprēķināti un ieturēti nodokļi (IIN un SOC nodokļi ir ietverti 9% nodoklī), t.i. aprēķināto mēnešalgu darbinieks saņem „uz rokas”.

Svarīgi zināt, kadarbinieka algā tiek iekļauti visi pie mikrouzņēmuma nodokļa maksātāja gūtie labumi (naudas veidā, pakalpojumi, naturālās vērtības).Pie darbinieka ienākumiem tiek ieļauta:darba alga;prēmijas; dāvanas; atvaļinājuma nauda; pabalsti, t.sk. atlaišanas pabalsts; kompensācijas, t.sk. komandējuma dienas nauda, neizmantotā atvaļinājuma nauda; iemaksa privātajos pensiju fondos; darba devēja dzīvības, veselības apdrošināšanas prēmiju summas; labums no dienesta auto izmantošanas personīgajām vajadzībām. Darba algas 500 Ls pārsnieguma daļa konkrētā mēnesī tiek aplikta 20%.

Mikrouzņēmuma plusi

 • Nodokļa likme tikai 9%, kuru aprēķina un maksā no apgrozījuma;
 • Darba devējam nav jāveic valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas;
 • Atskaite par nodokli jāsniedz un pats nodoklis jāmaksā 1x ceturksnī;
 • Ievērojot mikrouzņēmuma nodokļa maksātāja nosacījumus, pie gada pārskata sagatavošanas nav nepieciešams zvērināta revidenta atzinums;
 • Nav jāveic uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) avansa maksājumi;
 • Darbinieki kā darba ņēmēji var būt vairākos uzņēmumos.

 

Mikrouzņēmuma mīnusi

 • Darbiniekiem netiek piemēroti atvieglojumi;
 • Darbinieka algā (500 Ls) tiek iekļauti visi gūtie labumi uzņēmumā;
 • Grāmatvedības uzskaite nemainās visu formu mikrouzņēmuma nodokļa maksātājiem;
 • Mainīt mikrouzņēmuma nodokļa maksātāja statusu uz iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) vai uzņēmuma ienākuma nodokļu maksātāja statusu, var tikai pēc taksācijas perioda (t.i. kalendārā gada) beigām;
 • Mikrouzņēmuma nodokļa maksātāja darbinieki var veikt brīvprātīgi sociālās apdrošināšanas iemaksas, bet no summas, kas nepārsniedz 500 Ls mēnesī;
 • Samazinās darbiniekam pienākošos Valsts sociālas apdrošināšanas pabalstu apjoms, ja darbinieks strādā tikai mikrouzņēmumā.

 

No valsts puses atbalsts mikrouzņēmumiem ir būtisks, jo tiek radīta ekonomiski labvēlīga vide uzņēmējdarbības uzsākšanai. Arvien vairāk ekonomiski aktīvo cilvēku piedalās uzņēmējdarbībā, gūst pieredzi, piedāvā savus pakalpojumus. Turklāt aug valsts budžetā maksāto nodokļu apjoms, ko nelegālās uzņēmējdarbības veicēji mēdz apiet. Tā īsti novērtēt mikrouzņēmumu efektivitāti varēs pēc šā gada pirmā ceturkšņa, kad tiks iesniegtas mikrouzņēmumu deklarācijas par pirmo darbībās ceturksni, norādīts aprēķinātais nodokļa apjoms un samaksātais budžetā.